Yhteistyöverkostot ja -hankkeet

FIBS tekee aktiivista yhteistyötä FIBSin Partnereiden lisäksi muiden alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tämän ansiosta saamme jäsentemme käyttöön uusimpia yritysvastuun johtamisen työkaluja, verkostoja sekä tietoa alan trendeistä.

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD

WBCSD on maailman johtava toimitusjohtajavetoinen yritysvastuuverkosto, jonka toiminta ulottuu yli 70 maahan kansallisen yhteistyöverkostonsa kautta. FIBS on WBCSD:n kansallinen partneri.


Luontopääomaan keskittyvät kansainväliset yhteistyöverkostot


EU Diversity Charters Platform

FIBS on ollut vuodesta 2012 alkaen Euroopan komission EU Diversity Charters Platform -monimuotoisuusverkoston edustaja Suomessa ja siksi monimuotoisuusjohtaminen näkyy monipuolisesti FIBSin toiminnassa. FIBSin monimuotoisuussitoumus auttaa yrityksiä ja muita työyhteisöjä nostamaan monimuotoisuuden johtamisen yhdeksi toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi sekä vahvistamaan mainetta toimialansa vastuullisena toimijana niin oman henkilöstön kuin ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Lähes 100 FIBSin jäsentä on allekirjoittanut sitoumuksen, lue lisää / read more.

Kotimaiset yhteistyöhankkeet

FIBS on mukana alan keskeisissä kotimaisissa ohjausryhmissä ja hankkeissa:


Ministeriöiden rahoittamat hankkeet

Ympäristöministeriö:  FIBS on ollut ympäristöministeriön Suomen Business & Biodiversity -käynnistämän hankkeen toteuttaja vuodesta 2013 alkaen. Valmennustyön ohella FIBS on osallistunut kansainvälisten Business & Biodiversity -verkostojen toimintaan (EU:n Business & Biodiversity Platform ja CBD:n Business and Biodiversity Partnership).

Oikeusministeriö: Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta –hanke paneutuu vuosina 2020-2022 monimuotoisuusjohtamiseen. Tavoitteena on syrjimättömyyden edistäminen eri yhteiskunnan osa-alueilla Suomessa. FIBS toteuttaa All in for Equality –hankkeessa syrjimättömyyden ja monimuotoisuuden toteuttaminen työelämässä –kokonaisuuden, johon on sisältynyt mm. Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun kehittäminen. Hankkeen muut kumppanit ovat Ihmisoikeusliitto, Helsingin kaupunki ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu.