Suomen johtava kestävän
liiketoiminnan vauhdittaja

FIBSin toiminta käynnistyi vuonna 2000 kun 13 visionääristä yritystä päätti perustaa foorumin, joka vastaisi yritysten ja muun yhteiskunnan tarpeeseen löytää yhteinen kanava tiedonvaihtoon ja -luomiseen.

Olemme lisänneet yritysten ymmärrystä kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja nostaneet yritysten agendalle monia uusia vastuullisuusteemoja monimuotoisuuden johtamisesta luontopääomaan, ihmisoikeuksista SDG-tavoitteisiin. Olemme myös alusta alkaen tehneet aktiivista yhteistyötä CSR Europen, WBCSD:n ja muiden alan kansainvälisten toimijoiden kanssa, ja saaneet vastineeksi jäsentemme käyttöön uusimpia yritysvastuun johtamisen työkaluja.

Tänä päivänä FIBS paitsi Suomen myös Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, ainutlaatuinen kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja asiantuntijuuden kehittäjä. Verkostossamme on mukana jo yli 300 vastuullisuuteen vahvasti panostavaa yritystä ja organisaatiota. Tilaisuutemme kokoavat vuosittain yhteen tuhansia yritysvastuun asiantuntijoita, päättäjiä ja vaikuttajia kaikilta toimialoilta inspiroitumaan ja oppimaan alan uusimmista käytännöistä ja ratkaisuista Suomesta ja maailmalta.

Tavoitteemme on saada yhä useammat suomalaisyritykset kehittämään tuottavia ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin yhteistyössä muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa ja nousemaan näin kestävän liiketoiminnan huipulle globaalisti.

Kestävää liiketoimintaa ajaa tänä päivänä entistäkin voimakkaammin yritysten tietoisuus maailman tilasta, tarve vastata asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmiensä odotuksiin, erottua kilpailijoista, hallita riskejä, kasvattaa arvoaan ja varmistaa toimintaedellytyksensä myös tulevaisuudessa. Tätä toimintaa haluamme tukea tarjoamalla eri jäsenryhmillemme räätälöityä palvelua sekä mahdollisuuden profiloitua kestävän liiketoiminnan edelläkävijöinä ja aktiivisina kehittäjinä.

Näin FIBS auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuutta – katso tiivis kooste FIBSin palveluista ja jäseneduista