FIBS Peers kevytmentorointi

Mitä kevytmentorointi tarkoittaa?

Suomen Ekonomien kanssa yhteistyössä kehitetty FIBS Peers kevytmentorointi tarjoaa FIBSin jäsenille mahdollisuuden jakaa uudella tavalla huippuluokan vastuullisuusosaamista ja käytännön kokemuksia sekä kehittää yritysvastuutehtävissä toimivien ammattitaitoa.

Mentorointi on myös keino vauhdittaa mahdollisimman monen suomalaisyrityksen nousua kestävän liiketoiminnan huipulle.

Kevytmentoroinnissa FIBS toimii mentori-aktori -parien tukena mentorointiprosessin käynnistämisvaiheessa, muodostaa mentori-aktori -parit ja tarjoaa mentoriksi ilmoittautuneille ohjeistusta menestyksekästä mentorointiprosessia varten. Ohjattu mentorointiprosessi kestää vuoden 2019 loppuun saakka, jonka jälkeen parit voivat halutessaan jatkaa työskentelyä omatoimisesti.

Mikä on mentoroinnin tavoite?

Mentoroinnin tavoitteena on edistää aktorin osaamista ja ammatillista kasvua. Mentori jakaa alan tieto-taitoa ja kokemusta säännöllisten ja luottamuksellisten keskusteluiden kautta, jolloin molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja saavat uutta näkemystä yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Mitä mentorointiin sisältyy?

Mentori sitoutuu mentoroimaan syksyn 2019 aikana ainakin yhtä mutta enintään kahta palveluun hakenutta aktoria. Mentorointitapaamisia tulee järjestää syksyn aikana vähintään kolme. Mentori-aktori -parit sopivat keskenään tapaamisajat ja -paikat. Tapaamiset voidaan järjestää myös online-muodossa (esim. Skypen välityksellä) mikäli molemmat osapuolet niin haluavat. Tarkempia tietoja löydät FIBS Peers kevytmentoroinnin toimintaperiaatteista.

Kuka voi hakea mentoriksi ja miten?

Mentoriksi voi hakea kuka tahansa FIBSin jäsenorganisaation työntekijä, joka kokee osaamisensa ja kokemuksensa tuovan FIBSin jäsenistölle lisäarvoa, ja joka haluaa henkilökohtaisesti tai organisaationsa puolesta edistää suomalaisyritysten vastuullisuusosaamista sekä oppia ymmärtämään muiden vastuullisuuden parissa työskentelevien ammattilaisten keskeisiä haasteita. Mentorihaku on päättynyt – kiitos kaikille mukaan ilmoittautuneille!

Kuka voi hakea aktoriksi ja miten?

Aktoriksi voivat hakea kaikki FIBS Pro -palvelun tilanneiden jäsenyritysten. Haku aktoriksi on päättynyt, kiitos kaikille mukaan ilmoittautuneille!

Miten mentori-aktori -parit muodostetaan?

Aktorit voivat valita itselleen sopivan mentorin osaamis- ja kokemusprofiilien kautta, jonka perusteella FIBS muodostaa mentori-aktori -parit. Mentorit ja aktorit ovat toisilleen anonyymejä parinmuodostukseen asti.

Miten mentorointi-teemat valitaan?

Palveluun haetaan mentoreita erityisesti kuudelta eri vastuullisuuden osa-alueelta, hakijat voivat kuitenkin halutessaan ehdottaa myös muita mentorointiteemoja:

 • Vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan ja strategiaan
 • Vastuullisuusraportointi
 • Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite
 • Monimuotoisuusjohtaminen
 • Ilmastonmuutos liiketoiminnassa
 • Muut ympäristövastuun teemat

Onko palvelu maksullinen? Maksetaanko mentoreille palkkioita?

Mentorit osallistuvat palveluun pro bono -periaatteella, eikä mentoroinnista makseta palkkiota. Aktoreille palvelu on maksutonta, palvelu sisältyy FIBS Pro -jäsenmaksuun.

Mikä on mentoroinnin aikataulu?

 • 15.04. Haku mentoriksi käynnistyy
 • 15.06. Haku mentoriksi päättyy
 • 05.08. Haku aktoriksi käynnistyy
 • 06.09. Haku aktoriksi päättyy
 • 16.09. Ilmoitus mentori-aktori-pareista osallistujille
 • 02.10. Kick off -tilaisuus mentoripareille
 • 31.12. Ohjattu mentorointi päättyy – mentori-aktori -parit voivat halutessaan jatkaa keskusteluja omatoimisesti

Lisätietoja

Miira kokkonen, tapahtumatuottaja, miira.kokkonen@fibsry.fi, 044 367 3632

Yhteistyössä mukana