Ota käyttöösi FIBSin webinaari- ja seminaaritallenteet

5 tammikuuta 2021

FIBSin webinaareista ja seminaareista saat uusinta tietoa ajankohtaisista yitysvastuuteemoista sekä käytännön vinkkejä vastuullisuustyön tueksi myös tallenteina: katso lähetykset yksin tai yhdessä koko tiimin kanssa vaikkapa kehittämispäivienne inspiraatioksi.

Alta löydät webinaarit teemoittain jaoteltuna – sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja muut yritysvastuuteemat – ja sivun lopusta seminaaritallenteet.

Valtaosa tallenteista on vain FIBSin jäsenten katsottavissa (luo käyttäjätunnuksesi täällä), mutta joukossa on myös kaikille avoimia ja maksuttomia webinaareja ja tilaisuusvideoita, löydät ne oranssilla Kaikille avoin -merkinnällä.

Kaikki tulevat webinaarit ja muut tilaisuutemme löydät verkkokalenteristamme.

Työperäinen hyväksikäyttö Suomen kontekstissa: FLOW-työkalupakki yrityksille
Miten parannat yrityksen tietoisuutta työperäisestä hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta, sekä vahvistat yrityksen mahdollisuuksia torjua työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa Suomessa. Äänessä Natalia Ollus, Anni Lietonen ja Annina Jokinen (HEUNI).

Black Lives Matter: What Finnish Leaders Need to Know
Learn how to recognize racism and get ideas about what you as an employer, team leader and colleague can do to work against it. Facilitators: Jonna Louvrier (Includia Leadership) and Emma Jelley (Jelleyworks). Guest speakers: Rasheka Scott (Fondia Oyj), Michaela Moua (Ministry of Justice) and Hunderra Assefa (Medipulssi).

Monimuotoisuusjohtamisen alkeet: mitä, miksi ja miten?
Katsastus monimuotoisuusjohtamisen eri osa-alueista. Äänessä Jonna Louvrier (Includia Leadership), Aija Harju (Skanska), Heidi Pech (Futurice) ja Anna Hynynen (Aalto yliopisto).

Ihmisoikeusraportoinnin arviointi – tulokset
Yhteenveto ihmisoikeusraportoinnin arvioinnin esiin nousseista teemoista yleisellä tasolla. Äänessä arvioinnin tehneet Tytti Nahi (Reilu Kauppa) ja Päivi Korpela (Plan International Suomi).

Voiko yritysvastuu vielä olla vapaaehtoista?
Katsaus yrityksiä koskevan ihmisoikeuslainsäädännön kehitykseen Suomessa ja maailmalla ja missä mennään Suomen mahdollisen yritysvastuulain osalta. Äänessä Sofia Donner (EY), europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Nina Elomaa (Fazer) ja Irene Leino (Suomen Unicef).

Työperäinen hyväksikäyttö Suomen kontekstissa – mitä yritysten tulisi tietää?
Miten varmistat, ettei yrityksesi joutuisi osalliseksi hankinnoissa tai alihankinnassa tapahtuviin hyväksikäyttötapauksiin. Äänessä Natalia Ollus ja Anni Lietonen (HEUNI).

Unelmana mielekäs työ – Miten huomioida moninaiset nuoret työelämässä?
Nuorten työntekijöiden vinkkejä miten työnantajat voivat hioa rekrytointikäytäntöjään nuorille sopivammiksi. Äänessä Niilo Syväoja (Nuorten Akatemia) ja Peppi Santaniemi (Vamlas).

Palkkatasa-arvo – mitä yritykset voivat tehdä?
Keinoja yritysten palkkaerojen kaventamiseen. Äänessä tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara, Kosti Hyyppä (Suomen Ekonomit), Outi Viitamaa-Tervonen (Sosiaali- ja terveysministeriö) sekä Anneli Karlstedt (Nokia Oyj).

Radikaalia läpinäkyvyyttä – S-ryhmän uusi menetelmä ihmisoikeusriskien minimoimiseksi
Tutustu ihmisoikeusvaikutusten juurisyitä tarkastelevaan uraauurtavaan työkaluun. Äänessä Sanna Martikainen (SOK).

Verkkopalvelut saavutettaviksi – käytännön ohjeita suunnittelijoille
Mitä saavutettavuusdirektiivi vaatii ja miten vaatimukset voi käytännössä täyttää tai ylittää yrityksen verkkopalveluiden ja -viestinnän suunnittelussa. Äänessä Timo Övermark (Kehitysvammaliitto).

Monimuotoisuusjohtamisen mittarit ja vaikuttavuus
Kuulet miksi monimuotoisuusjohtamisen mittaaminen on tärkeää ja millaisilla mittareilla monimuotoisuusjohtamista voi seurata käytännössä. Äänessä Jonna Louvirer (Includia Leadership) ja Esa Torniainen (IBM).

KAIKILLE AVOIN  OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet pähkinänkuoressa
Ytimekäs koonti OECD:n uusista asianmukaisen huolellisuuden ohjeiden taustasta, keskeisestä sisällöstä, suosituksista ja parhaista käytännöistä. Äänessä Linda Piirto (Työ- ja elinkeinoministeriö) ja Kent Wilska (Ulkoministeriö).

Ihmisoikeusraportoinnin arviointi – ennakkotietoa FIBSin uudesta jäsenpalvelusta
Mitä kansalaisjärjestöt odottavat yritysten ihmisoikeusraportoinnilta? Äänessä Tytti Nahi (Reilu kauppa).

Työelämän uudet ilmiöt ja juridiikka
Työelämän uusia ilmiöitä juridisesta ja käytännönläheisestä näkökulmasta syyskuussa 2019. Äänessä Suvi Knaapila (Dittmar & Indrenius) ja Anne Tomperi (Microsoft).

Myy ja markkinoi lapsille ja nuorille vastuullisesti
Konkreettisia vinkkejä, joiden avulla voi kehittää yrityksen toimintaa lasten oikeuksia kunnioittavammaksi. Äänessä Nea Welling (Fondia) ja Niklas Kaskeala (Pelastakaa lapset ry)

Human Rights Impact Assessment – What aspects should be taken into account?
What a human rights impact assessment (HRIA) process entails? Our Partner Enact’s Sandra Atler gives practical examples of different methodologies that companies use.

Kiertotaloudessa alkuun – kiertotalouden käsikirja kestävän liiketoiminnan kehittämisen tukena
Tiivis mutta kattava katsaus kiertotalouden käsikirjan keskeisimmistä anneista, jotka kiertotalouteen siirtymistä harkitsevan yrityksen on hyvä ottaa huomioon. Äänessä: Jyri Arponen (Sitra).

Ekokompassi – PK-yritysten ympäristöjärjestelmällä vastuullisuus näkyväksi
Tutustu Ekokompassin bisneshyötyihin. Heidi Salonen ja Irina Niinivaara (Ekokompassi) sekä Pia Kaakkurivaara ja Annika Parkkonen (H&A Team).

Miten arvioit yrityksesi ympäristövaikutuksia?
Kuulet mitkä ovat ajankohtaiset ja parhaat ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät. Äänessä Leena Tähkämö (Ecobio).

How to improve corporate water stewardship?
You will learn about the variety of water risks your company should be aware of and find out how your company can benefit from addressing these risks. Guest speakers: Suvi Sojamo (Aalto University), Olwen Smith (CDP), Ariane Laporte-Bisquit (WWF).

Carbon Action osana yritysten kestävän kehityksen strategioita
Miten Carbon Action -hankkeen tuottama tutkimustieto voi auttaa yrityksiä vähentämään päästöjä, saamaan kestävämpiä tuotteita markkinoille ja tehostamaan kuluttajaviestintää. Äänessä Michaela Ramm-Schmidt (BSAG), Jari Liski (Ilmatieteenlaitos) ja Nina Elomaa (Fazer).

Luonnon monimuotoisuus – mitä yritysten tulee tietää?
Tiivis mutta kattava katsaus luonnon tilasta, miksi teidänkin yrityksenne kannattaa ottaa biodiversiteetti huomioon toiminnassaan jo nyt, ja miten pääset työssä vauhtiin. Riku Lumiaro (Suomen ympäristökeskus) ja Ilkka Ojalehto (Rudus).

Science Based Targets: What, why and how?
What are SBTs, why are they good for business and how to get started?  Guest speakers: Katrine Hoset (Ecobio) and Harald Huppe (Metso).

Natural Capital – how and why to start your journey
Why it is important for your business to adopt natural capital thinking and what are the first steps to start your journey. Guest speakers: Tim Polaszec (Capitals Coalition) and Gordon Rogers (Yorkshire Water).

Pähkinänkuoressa TCFD – mitä, miksi ja miten?
Mistä TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on saanut alkunsa, mitä se vaatii, ja miten se linkittyy muihin raportointikehyksiin? Äänessä Riikka Rantakari (FitComm), Mikael Niskala (Mitopro) ja Janne Hannula (L&T).

Vastuullinen markkinointi murroksessa – kuinka erottautua kilpailijoista tulevaisuudessa?
Webinaarin aikana esiteltiin Vastuullinen markkinointi -kyselyn avaintuloksia ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuuden markkinoinnista ja keinoista erottautua vastuullisuudella. Äänessä Miira Kokkonen (FIBS), Elina Kiiski-Kataja (Ellun Kanat), Petteri Lillberg (Demos Helsinki), Riku Mattila (Miltton) sekä Stavros Tzavidas (Bain & Company).

Innovatiiviset kumppanuudet
Webinaarin aikana esiteltiin eri tapoja tehdä yhteistyötä sekä keinoja ja toimintatapoja, jotka edesauttavat kumppanuuksien syntymistä. Äänessä Jenni Lehtonen, Jenni Voong ja Irene Lindqvist (Hanken) sekä Mirva Lampinen (VTT).

Yritysvastuun perusteet
Opit mm. millaisia teemoja tulisi huomioida oman organisaation kestävän kehityksen ja vastuullisuuden arvioinnissa ja miten lähteä liikkeelle, jos tietoista vastuullisuustyötä ei organisaatiossa ole tähän mennessä tehty. Äänessä Riikka Rantakari (FitComm).

Tekoälyn kohtaaminen ja säätely
Konkreettisia esimerkkejä tekoälyyn liittyvistä käytännöistä eri toimialoilta sekä syventävää keskustelua käytännön etiikasta. Äänessä Jaana Leikas, Nina Wessberg ja Mika Nieminen (VTT).

Korruptio suomalaisessa liike-elämässä – miten kitkeä riskit?
Saat kokonaiskuvan Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja vinkkejä miten voit kitkeä korruptioriskit omassa liiketoiminnassanne. Äänessä Juuso Oilinki (Oikeusministeriö), Anna Romberg (Anchor Integrity) ja Henrika Franck (Aalto-yliopisto / Arcadia ammattikorjeakoulu).

Tapetilla 1/2020: Yritysvastuu, lobbaus ja lainvalmistelu
Vuoden ensimmäisessä Tapetilla-ajankohtaislähetyksessä pureudutaan lainvalmisteluun ja tuleviin yritysvastuuhankkeisiin pintaa syvemmältä. Äänessä Inari Kinnunen (Dittmar & Indrenius), Raija-Leena Ojanen (WWF) ja Mikko Rourri (FIBS).

Tapetilla 2/2020
Miten vastuulliset yritykset toimivat poikkeusoloissa ja mitä kuuluu whistleblowing-rintamalle? Äänessä Suvi Knaapila (Dittmar & Indrenius), Tarja Tudor (Metsä Group) sekä Mikko Routti ja Veera Iija (FIBS).

Tapetilla 3/2020
Aiheena vastuullinen compliance kilpailuetuna – GDPR ja tietosuojavelvoitteet sekä katsaus  luonnon monimuotoisuuden supervuoteen. Äänessä Jukka Lång (Dittmar & Indrenius), Hanna Lankinen (OP Ryhmä) sekä Mikko Routti ja Angelina Kuokkanen (FIBS).

Tapetilla 4/2020
Aiheena EU:n kestävän rahoituksen sääntelykehys ja sen vaikutus yrityksiin ja niiden rahoitukseen. Äänessä Kristian Karlsson (Dittmar & Indrenius) sekä Jarkko Syyrilä (Nordea Asset and Wealth Management).

Tapetilla 5/2020
Aiheena kilpailuoikeus ja vastuullisuus. Äänessä Katrin Puolakainen (Dittmar & Indrenius) sekä Michael Ristaniemi (Metsä Group).

Building and Demonstrating Resilience through Enterprise Risk Management and Transparent Disclosure
The webinar builds on concepts outlined by a guidance which is designed to help organizations respond to the increasing prevalence and severity of ESG-related risks, ranging from extreme weather events to product safety recalls. Guest speakers: Gordon Darling and Johanna Tähtinen (WBCSD).

Lohkoketjut vastuullisuuden varmentamisessa
Opit lohkoketjuteknologian ja älysopimusten perusteet, kuulet miten lohkoketjuja voi hyödyntää materiaalivirtojen seurannassa ja saat vinkkejä miten lohkoketjuja ja älysopimuksia voi hyödyntää vastuullisuuden varmentamisessa esimerkiksi päästökaupassa. Äänessä Kimmo Halunen, Anni Karinsalo ja Niko Lehto (VTT).

Kaikki irti vastuullisuusraportoinnista!
Kuulet miten voit hyödyntää raportointityötä ja -dataa paremmin ympäri vuoden, kuinka seuraat asetettuja tavoitteita ja käytät seurantatietoja sidosryhmätyössä ja kuinka rohkeasti tietoja voi käyttää markkinoinnissa ilman viher-, valko- tai SDG-pesun riskiä? Äänessä Riikka Rantakari (FitComm) sekä Katariina Sillander (Varma).

KAIKILLE AVOIN  SDG-tavoitteet yritysten näkökulmasta – Webinaari, osa 1
Miten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet implementoidaan Suomessa, miten ne jo näkyvät yrityksissä ja yhdistävät eri toimijoita? Äänessä Siru Sihvonen (FIBS), Anne Larilahti (Telia Company), Marja Innanen (Valtioneuvoston kanslia) ja Jaana Hänninen (Meyer Turku).

KAIKILLE AVOIN  SDG-tavoitteet yritysten näkökulmasta – Webinaari, osa 2
Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -haasteita SDG-tavoitteisiin sisältyy ja miten SDG-investointeja on tarkoitus rahoittaa? Äänessä Siru Sihvonen (FIBS), Julia Illman (Gaia Consulting), Tarja Takko (Ahlstrom-Munksjö), Marko Keskinen (Aalto-yliopisto) ja Timo Kolehmainen (Nokia Oyj).

Holistic Supply Chain Assurance: the future of supplier audit
How leading companies are navigating this complex and changing context in order to meet short term needs without falling behind the evolving next practices that will ultimately create most value in their supply chains. Guest speakers Paul McNeillis and Alberto Sartori (DNV GL).

Yritysten mahdollisuus edistää kestäviä julkisia hankintoja
Vinkkejä keinoista sekä käytännön tarjoajakokemuksia. Äänessä Anna Kuusniemi-Laine (Castrén & Snellman) ja Milja Saksila (Luona).

EU & yritysvastuu: missä mennään ja mitä on tulossa?
Tiiviin ajankohtaiskatsauksen kesäkuussa 2019 tarjosi europarlamentaarikko Heidi Hautala, joka on istunut viime vuodet todellisella yritysvastuun näköalapaikalla Euroopan parlamenttiin perustamansa Responsible Business Conduct -työryhmän puheenjohtajana.

Hyöty irti yritysvastuun edelläkävijöiden ja asiantuntijoiden verkostosta
Jos mietit, mitkä FIBSin palveluista ovat juuri sinun työsi ja organisaatiosi kannalta kaikkein olennaisimpia, tai haluat vain saada hyvän kokonaiskuvan jäseneduistamme, tämä kolmen vartin webinaari on suunnattu sinulle. Äänessä FIBSin Mikko Routti ja Veera Iija.

FIBS Pro – Vauhtia vastuullisuuden kehitystyöhön
Kuulet mitä tilaisuuksia ja muita palveluita FIBS Pro sisältää sekä ennakkotietoa vuoden 2020 FIBS Pro -ohjelmatarjonnasta. Äänessä FIBSin Mikko Routti ja Veera Iija.

FIBS Pro Kick Off 2020
Erityisesti FIBS Pro -palvelun tilanneille suunnatussa webinaarissa kuulet mm. miten eri liiketoimintojen johtajat, esimiehet ja asiantuntijat voivat hyödyntää palvelua oman työnsä tukena. Äänessä FIBSin Mikko Routti.

FIBS Pro Kick Off 2020 in English
What opportunities, themes and visibility benefits FIBS Pro will include in 2020, and how executives, managers, and experts can leverage the service to support their work. Guest speaker: Mikko Routti (FIBS).

KAIKILLE AVOIN FIBSin jäsenten näkyvyysedut
Tässä parin vartin webinaarissa kuulet mitä näkyvyysetuja FIBS-jäsenyyteen sisältyy ja kuinka saat jäsenenä viestinne kanaviimme.

KAIKILLE AVOIN  Yritysvastuu Nyt! Maailmaa muuttavat kumppanuudet
Yritysvastuu nyt! Maailmaa muuttavat kumppanuudet -tapahtumassa kuultiin miten pääset kumppaniverkostonne rakennuksessa vauhtiin ja nostat toiminnan uudelle tasolle! Puhujina Salla Ahonen (Neste), Jacob Duer (Alliance to End Plastic Waste), Auvo Kaivola (PEFC), Mari Kiviniemi (Kaupan liitto), Miira Kokkonen (FIBS), Kimmo J. Lipponen (FIBS), Birgit Nevala (Finnpartnership), Annu Nieminen (Upright),  Jaana Sinipuro (Sitra) sekä Jyrki Wallin (MTK).

KAIKILLE AVOIN  Kestävyyden trendit & FIBSin uusien Partnereiden julkistus
Temaattiset katsaukset trendaaviin kestävän liiketoiminnan teemoihin sekä FIBSin uusien Partnereiden julkistus. Puhujina Julian Hill-Landolt (WBCSD), Helena Kekki, Veera Iija, Miira Kokkonen ja Angelina Kuokkanen (FIBS).

Muutoksentekijät – Yritysvastuuammattilaiset Suomessa -tutkimuksen tulosten julkistus
Tutkimuksessa kartoitettiin vastuullisuusammattilaisten arkea sekä kokemuksia työn merkityksestä ja merkityksellisyydestä, palkkaa ja resursseja, merkittävimpiä haasteita sekä tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä tietoja ja taitoja. Puhujina Angelina Kuokkanen ja Helena Kekki (FIBS), Johanna Linner-Matikka sekä Frank Martela.

Train-the-trainer – Natural Capital Training
We Value Nature’s “train the trainer” session equipped business associations and natural capital advocates with skills, knowledge and resources to teach their members and colleagues about natural capital and how to integrate natural capital into business decision making. Guest speakers: Johanna Tähtinen, Matthew Watkins and Katia Bonga (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).

Future of Work – How companies can be prepared for the changes ahead
Is there enough work for everyone in the future? How should societies react to the fact that wealth seems to be concentrating on fewer hands? Guest speakers: Erik P.M. Vermeulen (Signify), Jens Helmersson (Quizzr) and Kia Haring (Tieto).

Kuka vastaa datan vastuullisuudesta? Yritysvastuun uusi dimensio
Tilaisuudessa avattiin keskustelu kestävän datatalouden pelisääntöjen ja toimintatapojen luomiseksi Suomeen ja muualle Eurooppaan sekä kuultiin miten voi saavuttaa kilpailuetua datan käytöstä kestävin keinoin ja millä eettisesti kestävillä ja avoimilla toimintatavoilla ansaitaan luottamus yrityksen ja asiakkaan välillä. Puhujina Jaana Sinipuro, Tiina Härkönen ja Jyrki Suokas (Sitra), Sameli Mäenpää (OP Ryhmä), Antti Poikola (Teknologiateollisuus) sekä Jani Koskinen (Turun yliopisto).

KAIKILLE AVOIN  Yritysvastuu Nyt! Tietoa ja työkaluja pk-yrityksille kestävään liiketoimintaan
Pk-yrityksille suunnatussa tapahtumassa kuultiin miten vastuullisuuden avulla voi taata kannattavan liiketoiminnan ja perehdyttiin yritysvastuun ajankohtaisiin trendeihin ja työkaluihin. Puhujina Tuuli Mäkelä (EK), Reetta Loponen (Enact Sustainable Strategies), Tomas Otterström (KPMG), Riikka Rantakari (FitComm), Tommi Tervanen (Kotipizza), Jyri Arponen (Sitra), Henrik Österlund (Ecobio), Sampo Seppänen (Suomen Yrittäjät), Jenni Neste (DNV-GL), Jonna Louvrier (Includia Leadership), Birgit Nevala Finnpartnership), Anne Ekberg (Fiblon) sekä Mikko Routti ja Helena Kekki (FIBS).

KAIKILLE AVOIN  Yritysvastuu 2019 -tutkimuksen tulosten julkistus
Uusinta tietoa suomalaisyritysten vastuullisuustoiminnan tavoitteista, käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Puhujina Taavi Heikkilä (SOK), Peter Bakker (WBCSD) sekä Ulla Roiha ja Helena Kekki (FIBS).

Strateginen ympäristövastuu: pakollisesta puuhastelusta aidosti vaikuttavaan liiketoimintaan
Mitä strateginen ympäristövastuu tarkoittaa, miksi sen ymmärtäminen voi olla olennaista myös sinun yrityksesi menestykselle ja kannattavuudelle. Puhujina Joanna Kuntonen (Anglo American), Antti Isokangas (Kotipizza), Timo Lehesvirta ja Anna Lemström (FIBS).

Yritykset aktivisteina – miksi ja miten firma ottaa kantaa?
Mihin aiheeseen kannattaa ottaa kantaa? Miten kannanoton saa lentämään? Miten vältetään nolot karikot ja ylilyönnit? Puhujina Mikko Dufva (Sitra), Ville Tuominen ja Sini Koskimies (Ellun Kanat) sekä Riikka Leppänen (FIBS).

Vastuullinen sijoittaminen: Juhlapuheista aitoon vaikuttamiseen
Mitä vastuullisuus tarkoittaa sijoituspäätöksissä ja omistajuudessa, mitä yrityksen tulee ymmärtää vastuullisesta sijoittamisesta ja millaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia on odotettavissa sijoittajilta tulevaisuudessa? Puhujina Hanna Kaskela (Varma), Ulla Paajanen Stora Enso), Jukka Honkaniemi (SEB) ja Peter Lindström (Demos Helsinki).

Kädenjälkiajattelulla ratkaisuja merkittävimpiin ympäristöhaasteisiin
Miten yritykset ovat tehneet erilaisten ympäristöhaasteiden ratkomisesta bisnestä: kädenjälkiajattelussa yrityksen negatiivisten vaikutusten pienentämisen sijaan maksimoidaan tuotteen tai palvelun positiivinen vaikutus yhteiskunnan ympäristökuormaan. Puhujina Ulla Heinonen (Gaia Consulting), Jarna Hyvönen (Lassila&Tikanoja), Pekka Tuovinen (Neste), Susanna Horn (Outotec) ja Saija Vatanen (VTT).

Sustainability 2030 – What to Expect and How to Lead the Change?
The hottest sustainability trends and how to turn company’s sustainability efforts from cost to profit. Guest Speaker: Janneke de Vries (World resources Institute, WRI).

Yritysvastuu 2018 -tutkimuksen tulosten julkistus
Tuoretta tietoa yritysvastuun nykytilasta ja trendeistä. Puhujina Kirsi Sormunen, Kaisa Hietala (Neste) sekä Helena Kekki ja Siru Sihvonen (FIBS).

Vastuullisen brändin rakennuspalikat: Ravistele markkinoinnin stereotypioita
Millaista on inklusiivinen markkinointi, miten markkinointiviestintää voi arvioida inklusiivisen markkinoinnin näkökulmasta ja kuinka suunnitellaan yrityksen viestintää ja markkinointia stereotypioiden karikoille karahtamatta. Puhujina Jasmina Amzil (Ruskeat tytöt), Merja Bauters (Helsingin yliopisto), Riitta Jantunen (Unilever Finland) ja Sara Salmani (Miltton).

Digitalization Boosting Better Business
Digitalization has already had significant impacts on every employee and function, affecting business processes from manufacturing and marketing to stakeholder engagement and corporate reporting. In this webinar, you can learn more about these aspects. Guest speakers: Timo Honkela (Helsingin yliopisto), Pia Ek (Castrén & Snellman), Jarkko Haapalainen (IBM), Eveliina Wickström (Neste) and Ulla Roiha ja Helena Kekki (FIBS)

Liiketoimintalähtöinen yritysvastuu – integroi vastuullisuus bisnekseen
Mitä toimia liiketoimintastrategialähtöinen vastuullisuuden kehittäminen edellyttää, mitä liiketoimintafunktioita tarvitaan, jotta vastuullisuus muuttuu tavoitteiksi ja käytännön teoiksi koko organisaatiossa ja miten määritellä yritykselle sopivimmat keinot vastuullisuuden integroinnin tehostamiseksi. Puhujina Tomas Otterström (KPMG), Teppo Huovila (Nokian Renkaat) ja Terhi Koipijärvi (Metsähallitus).

Luonto liiketoiminnan mahdollistajana
FIBSin seminaarissa kuultiin miten yritykset ovat onnistuneet huomioimaan luonnon liiketoiminnassaan ja mitä hyötyä toiminnasta on ollut ja kuinka sijoittajat ympäri maailman ovat tarttuneet aiheeseen ja pyrkivät tulevaisuudessa omalta osaltaan edistämään yritysten luontoa suojelevaa toimintaa. Puhujina Pirjo Nieminen (Kesko), Leena Oiva (WWF Suomi), Timo Lehesvirta (UMP) sekä Mika Leskinen (OP Ryhmä).

Yritysvastuu
close