Yritysvastuun osa-alueet ja teemat

HKA 0119

 
Vastuullinen liiketoiminta on perinteisesti jaettu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen triple bottom line -ajattelun mukaisesti. Tämän lisäksi on olemassa monia muitakin jaottelutapoja, kuten ISO 26000 -standardi, jossa yritysvastuu jaetaan seitsemään osa-alueeseen ja 55:een alakategoriaan, sekä GRI-raportointiohjeiston mukainen jaottelu.

Yritysten käytännön toimenpiteitä yritysvastuun eri osa-alueiden osalta määrittävät muun muassa toimiala, koko, markkina-alue, liiketoiminnan tavoitteet sekä yrityksen keskeisten sidosryhmien odotukset. Kunkin yrityksen tulee määrittää niin oman liiketoiminnan, kestävän kehityksen kuin sidosryhmienkin kannalta olennaiset kysymykset ja keskittyä kehittämään toimintaansa näillä osa-alueilla.

Yritysten kannattaa myös seurata tarkasti yhteiskunnan muuttuvia käsityksiä oikeasta ja väärästä sekä yritysten roolista yhteiskunnassa pystyäkseen reagoimaan muutoksiin ajoissa ja kehittämään toimintaansa sidosryhmien toivomaan suuntaan.

Sivun vasemmassa laidassa olevien linkkien kautta löydät lisätietoa muutamista yritysvastuuteemoista, joihin FIBSin tilaisuuksissa, kehittämis- ja valmennusohjelmissa ja muissa palvlelukokonaisuuksissa tällä hetkellä keskitytään.

 

Lisätietoja: Helena Kekki, p. 050 345 1966, helena.kekki(at)fibsry.fi