YRITYSVASTUU

HKA 0317

 

Kannattava liiketoiminta edellyttää enenevässä määrin vastuullisuutta. Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisen liiketoiminnnan lähtökohta. Nykyisin jokainen yritys joutuu ottamaan huomioon myös kuluttajien, asiakkaiden, rahoittajien, sijoittajien, työnhakijoiden sekä kansalaisjärjestöjen ja -aktivistien odotukset yritysten vastuullisuuden osalta.

Myös paineet valtiovallan suunnalta yrityksiä kohtaan kasvavat esimerkiksi EU-maiden yhteisten yritysvastuulinjausten myötä. Yksi näistä on EU:n direktiivi vastuullisuusraportoinnista, jonka myötä kaikkien suurten yritysten (yli 500 henkeä työllistävät) tulee raportoida vastuullisuudestaan vuodesta 2017 alkaen.

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

Vastuullisuus tuo yritykselle kilpailuetua, kun yritys

  • tekee enemmän kuin laki vaatii eli tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät eli ratkaisuja, jotka valitsemalla asiakkaatkin voivat vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan
  • integroi vastuullisuuden koko liiketoimintaan eli vie vastuullisuustavoitteet ja -periaatteet teoiksi kautta linjan arvioimalla jokaista päätöstään kysymällä "onko tämä vastuullista, eettistä, kestävää?"
  • auttaa asiakkaitaan tekemään vastuullisia, eettisiä ja kestäviä valintoja eli viestii vastuullisista tuotteistaan, paveluistaan ja käytännöistä ymmärrettävästi ja innostavasti niissä tilanteissa ja kanavissa, joissa asiakkaat valintojaan tekevät

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys Suomessa ja maailmalla kasvattaa liiketoimintaansa niin kotimaassa kuin kehittyvillä markkinoillakin luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

 

Opi lisää yritysvastuusta FIBSin ja TEMin e-kursissta CSR Speed Course