TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

Vastuullinen sijoittaminen: Juhlapuheista aitoon vaikuttamiseen

 rawpixel-256641-unsplash (kopio).jpg

Vastuullisen sijoittamisen valtavirtaistuessa yritykset kohtaavat kasvavaa painetta todistaakseen toimintamalliensa vastuullisuutta. Yrityksen on muutenkin järkevää toimia vastuullisesti, tutkimukset kun osoittavat että ESG käytäntöjä soveltavat yritykset ovat muita kannattavampia.

Vastuullinen sijoittaminen mielletään kuitenkin helposti juhlapuheeksi, josta käytäntö on kaukana. Tuottojen kasvattamisen lisäksi riskien minimointi ja mahdollisuuksien ymmärtäminen ovat sijoittamisessa olennaisia ja tulevat aina olemaan. Mutta maailman muuttuessa sekä riskit että liiketoimintamahdollisuudet muuttuvat, ja näin myös sijoittaminen.

Esimerkiksi ympäristöön liittyvät riskit nähtiin ennen epäolennaisena liiketoiminnan tuottavuuden kannalta – näin ne ovat myös sijoittajien näkökulmasta olleet toissijaisia. Nyt kuitenkin näiden vaikuttavuus sekä talouden että liiketoiminnan kannalta on laajasti sisäistetty. Mm. World Economic Forumin riskikartoituksen mukaan kaikki todennäköisimmät ja vaikutuksiltaan suurimmat globaalit riskit liittyvät juuri ympäristöön: sään ääri-ilmiöt ja luonnonkatastrofit, sekä niiden seurauksena tapahtuvat massamaahanmuutot ovat top 3.  Samalla maailman siirtyessä hiilineutraaliin talouteen puhtaille ja älykkäille ratkaisuille on avautunut valtavat markkinat kun taas hiilestä riippuvaisten toimijoiden on yhä vaikeampi löytää sijoittajia, jotka uskovat heidän tulevaisuuteen.

Saman tyyppisiä riskirakenteiden ja mahdollisuuksien muutoksia on havaittavissa myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyen. Useat yritykset ovat kokeneet mm. valtavien maineriskien realisoitumisen negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten esilletuloista, joilla on ollut merkittävä vaikutus myös yritysten arvoon.

FIBSin aamiaistilaisuudessa käsitellään vastuullista sijoittamista sekä yritysten että sijoittajien näkökulmasta. Tilaisuudessa kuulet mm.

  • Miksi vastuullinen sijoittaminen kannattaa?
  • Mitä vastuullisuus tarkoittaa sijoituspäätöksissä ja omistajuudessa?
  • Mitä yrityksen tulee ymmärtää vastuullisesta sijoittamisesta?
  • Millaisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia on odotettavissa sijoittajilta tulevaisuudessa?

FIBS järjestää tilaisuuden yhteistyössä Varman kanssa.

Ohjelma           

Ohjelma julkistetaan lähempänä ajankohtaa

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Tiistai 30.10.2018

Aika

Klo 8.30-11.00 - ohjelma alkaa klo 9.00

Paikka

Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

Osallistumismaksut

Tilaisuus sisältyy FIBSin jäsenmaksuun, muut 250 euroa + VAT

Lisätietoja

Miira Kokkonen, 044 367 3632, miira.kokkonen(at)fibsry.fi

Yhteistyössä mukana

 Varma_index.png

Tilaisuuden esitykset

Esitykset löydät tilaisuuden jälkeen FIBSin tietopankista klikkaamalla ohjelmassa olevaa otsikkoa (vain FIBSin jäsenille, edellyttää käyttäjätunnusta).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä

Takaisin

Additional information