TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

FIBSin Ihmisoikeusvalmennus 2018 – Perusteet

filippo-andolfatto-437939 (kopio).jpg 

Liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten ymmärtäminen ja johtaminen on noussut viime vuosina yhdeksi yritysten olennaisimmista vastuullisuusteemoista niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. FIBSin Ihmisoikeusvalmennuksen Peruskurssilla saat kokonaiskuvan ihmisoikeuksista liike-elämän kontekstissa sekä ymmärrät, mitä yritysten ihmisoikeustyöltä odotetaan. Valmennuksen erityisasiantuntijana toimii Ernst & Youngin Senior Consultant Lia Heasman.

Yritysten sidosryhmät asiakkaista rahoittajiin odottavat, että yritykset hallitsevat riskinsä ja minimoivat kielteiset vaikutuksensa toimintansa piirissä oleviin ihmisiin koko arvoketjun pituudelta tuoteturvallisuudesta työntekijöiden työoloihin – myös niissä maissa, joissa ihmisoikeuksiin liittyvät lait ja toimintatavat ovat puutteellisia.

Työ on kuitenkin vaativaa: FIBSin yritysvastuututkimusten mukaan suomalaisyritykset pitävät toimitusketjujen ihmisoikeusvaikutusten johtamista haastavimpana vastuullisuusteemana.

Tietoa ja käytännön työkaluja ihmisoikeusvaikutusten johtamishaasteisiin saat FIBSin Ihmisoikeusvalmennuksesta, joka perustuu YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin.

Vuoden 2018 valmennuspäivämme on kaksiosainen: aamupäivällä voit perehtyä ihmisoikeusvaikutusten perusteisiin ja iltapäivällä saat vinkkejä ja työkaluja vaikutusten arviointiin ja johtamiseen. Voit valintasi mukaan osallistua molempiin tai vain toiseen valmennusosioon.

Perusteet haltuun 

Aamupäivällä klo 8.30-12.00 järjestettävällä peruskurssilla voit perehtyä ihmisoikeusvaikutusten johtamisen viitekehyksiin ja eri sidosryhmien yrityksiin kohdistamiin odotuksiin. Peruskurssin jälkeen tiedät:

  • mitä ihmisoikeuksiin sisältyy ja miten ne liittyvät liiketoimintaan
  • mitkä ovat keskeiset yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat normit
  • millaisia ihmisoikeusvaikutuksia yrityksillä voi käytännössä olla

Saman päivän iltapäivällä klo 13.00-16.00 järjestettävällä jatkokurssilla saat käytännön työkaluja ihmisoikeusvaikutusten arviointiin ja johtamiseen, tarkempia tietoa jatkokurssin sisällöstä ja ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Kenelle valmennus on suunnattu

FIBSin Ihmisoikeusvalmennus on suunnattu ensisijaisesti valmistusta, myyntiä tai hankintaa pääasiallisesti harjoittaville keskisuurille yrityksille.

Ihmisoikeusvaikutusten johtamisen perusteet sopii eri liiketoimintojen (esim. yritysvastuu, hankinta, kehittäminen tai riskienhallinta) johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka kaipaavat perustietoa yritysten ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista tai haluavat päivittää tietojaan. Jatkokurssi puolestaan sopii niille, jotka jo hallitsevat yritysten ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin perusteet, mutta kaipaavat käytännön vinkkejä ja työkaluja niin vaikutusten arviointiin kuin johtamiseenkin.

Kannustamme erityisesti johtoryhmien jäseniä osallistumaan molempiin valmennuksiin.

Valmennuksen vetäjät ja asiantuntijat

Tilaisuuden valmentajina toimivat FIBSin yritysvastuuasiantuntija Riikka Leppänen sekä Ernst & Youngin Senior Consultant Lia Heasman, joka on perehtynyt ihmisoikeusvaikutusten johtamiseen paitsi työssään EY:llä, myös väitöskirjatutkimuksensa kautta.

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Tiistai 25.9.2018

Aika

Peruskurssi klo 8.30-12.00

Paikka

Business Meeting Park Campus, Forum Kukontori, Yrjönkatu 29 C, Helsinki

Osallistumismaksut

Valmennus on suunnattu ensisijaisesti FIBSin jäsenille

Lisätietoja

Miira Kokkonen, 044 367 3632, miira.kokkonen(at)fibsry.fi

Yhteistyössä mukana

 ey-logo.png    UMlausekeFIvari (kopio).jpg  

Ihmisoikeusvalmennus on osa FIBSin Kestävän kehityksen tavoitteet yritysten arvoketjuissa –hanketta, joka toteutetaan ulkoministeriön tuella

Tilaisuuden esitykset

Esitykset löydät tilaisuuden jälkeen FIBSin tietopankista klikkaamalla ohjelmassa olevaa otsikkoa (vain FIBSin jäsenille, edellyttää käyttäjätunnusta).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu peruskurssille täällä

Takaisin

Additional information