TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

Ratkaisupaja: Myy & markkinoi lapsille ja nuorille vastuullisesti

park-troopers-221402 (kopio).jpg

Lasten oikeuksien kunnioittaminen liiketoiminnan strategisella tasolla on yksi nousevista trendeistä yritysvastuun, tuote- ja palvelusuunnittelun sekä markkinoinnin aloilla.

Tähän saakka yritysten vastuu lapsista on keskittynyt lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei riitä. Pelastakaa Lapset ry:n, Unicefin ja YK:n Global Compactin Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet korostavat, että yritysten kokonaisliiketoiminta, esimerkiksi tuotteet, palvelut, markkinointi ja jakelumenetelmät vaikuttavat lapsiin. Monimuotoiset sidosryhmät odottavat, että yritykset edistävät lasten oikeuksia aktiivisesti kaikessa toiminnassaan.

Millaisia ihanteita, arvoja tai rooleja sinun yrityksesi edistää erityisesti lasten näkökulmasta? Kannustavatko tarjoamasi tuotteet tervellisiin elämäntapoihin? Miten mainoksesi tulkitaan nuorempien kuluttajien keskuudessa? Yritykset ovat vastuussa siitä, että alaikäisille tarjotut tuotteet kannustavat turvalliseen ja terveelliseen elämään, ja etteivät alaikäisille kohdennetut mainokset esimerkiksi sisällä suoraa ostovetoomusta tai käytä hyväksi lapsen kokemattomuutta ja herkkäuskoisuutta.

Tuotekehittelyyn ja markkinointiin liittyviä lapsenoikeustapauksia on pohdittu Suomessakin muun muassa kuluttaja-asiamiehen ja markkinatuomioistuimen toimesta. Huomautuksia ovat saaneet esimerkiksi tupakka-askin näköisessä pakkauksessa myydyt suklaapatukat, jotka kannustavat epäterveellisiin elämäntapoihin sekä moni mainos, jossa karkit tai muut epäterveelliset ruuat yhdistetään suoraan esimerkiksi kavereiden saantiin.

Erityisesti digi- ja elintarvikealalla sekä lasten tuotteiden parissa toimivat yritykset ovat ottaneet johtavan roolin lasten oikeuksien edistämisessä, mutta lasten oikeuksien kunnioittaminen kuuluu jokaisen yrityksen agendalle, toimialasta riippumatta. Lähes kolmannes maailman väestöstä on alle 18-vuotiaita, joten on väistämätöntä, että yritykset ovat vuorovaikutuksessa lasten kanssa, ja että niiden toiminnalla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia lasten elämään.

Lapset ja nuoret ovat monelle yritykselle paitsi keskeinen sidosryhmä, myös tärkeä kuluttajaryhmä, joiden oikeuksien toteutuminen on yrityksille selkeä kilpailuetu. Milleniaalit ja erityisesti vuoden 1995 jälkeen syntyneet Z-sukupolven edustajat odottavat brändeiltä entistä enemmän läpinäkyvyyttä, yksilöllisyyttä ja kannanottoja yhteiskunnallisiin asioihin. Tulevaisuudessa tämän päivän lapset ja nuoret ovat yritysten työntekijöitä, johtajia ja kuluttajia yhä suuremmissa määrin. Edelläkävijäyritykset sitovat lasten oikeudet strategiansa ytimeen jo nyt.

FIBSin ja Pelastakaa Lapset ry:n yhteisessä ratkaisupajassa saat käyttöösi konkreettisia vinkkejä ja keinoja, joiden avulla voit arvioida omaa liiketoimintaasi lasten näkökulmasta sekä kehittää lasten oikeuksien toteutumista erityisesti tuote- ja palvelusuunnittelussa ja markkinoinnissa. Konkreettisena yritysesimerkkinä kuulet Telian vastuullisuusjohtaja Eija Pitkäsen puheenvuoron siitä, miten Telia on integroinut lasten oikeudet osaksi liiketoimintaansa.

Ratkaisupajan jälkeen:

  • tiedät, miten lasten oikeudet liittyvät liiketoimintaan strategisella tasolla erityisesti tuote- ja palvelukehityksen ja markkinoinnin kautta
  • ymmärrät, miten liiketoiminnalla voidaan aktiivisesti edistää lasten oikeuksia yhteiskunnassa
  • sinulla on käytössäsi konkreettisia vinkkejä, joiden avulla voit kehittää oman yrityksesi toimintaa lasten oikeuksia kunnioittavammaksi

Ratkaisupaja sopii erityisesti tuote- ja palvelukehityksen sekä markkinoinnin ammattilaisille. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti valmistusta, myyntiä tai hankintaa pääasiallisesti harjoittaville FIBSin jäsenyrityksille.

Ohjelma           

08.30   Ilmoittautuminen ja aamiainen

09.00   Tilaisuuden avaus
Riikka Leppänen, yritysvastuuasiantuntija, FIBS

Lasten oikeudet tuotekehityksessä ja markkinoinnissa
Niklas Kaskeala, Advocacy and Child Rights & Business Advisor, Pelastakaa Lapset ry

Case Telia: Lapset digitaalisissa ympäristöissä
Eija Pitkänen, vastuullisuusjohtaja, Telia

11.00   Tilaisuus päättyy

Puhujat

Tilaisuuden valmentajana toimii yhdessä FIBSin asiantuntijoiden kanssa Pelastakaa Lapset ry:n Advocacy and Child Rights & Business Advisor Niklas Kaskeala. Pelastakaa Lapset ry on yksi tunnetuimmista kansalaisjärjestöistä, jotka edistävät lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Yritysesimerkin jakaa tilaisuudessa Telian vastuullisuusjohtaja Eija Pitkänen. Telia on panostanut siihen, että lasten oikeudet toteutuisivat paremmin erityisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Tiistai 8.5.2018

Aika

Klo 8.30-11.00 - ohjelma alkaa klo 9.00

Paikka

Business Meeting Park Campus, Forum Kukontori, Yrjönkatu 29 C, Helsinki

Osallistumismaksut

Tilaisuus on avoin ja maksuton FIBSin jäsenille

Lisätietoja

Miira Kokkonen, puh. 044 367 3632, miira.kokkonen(at)fibsry.fi

Yhteistyössä mukana

pela1.pngUMlausekeFIrgb.jpg 

Tilaisuuden esitykset

Esitykset löydät tilaisuuden jälkeen FIBSin tietopankista klikkaamalla ohjelmassa olevaa otsikkoa (vain FIBSin jäsenille, edellyttää käyttäjätunnusta).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä

Takaisin

Additional information