TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

FIBSin Luontopääomavalmennus 2018

 landscape-nature-hand-field (kopio).jpg

Tiedätkö mitä yhteistä on Fazerilla, Finnairilla, SRV:llä, Ruduksella, Keskolla ja Fortumilla?

Ne kaikki kuuluvat niiden 39 yrityksen joukkoon, jotka ovat osallistuneet viime vuosina FIBSin Luontopääomavalmennukseen. 

Jos haluat liittyä näiden ympäristövastuun edelläkävijöiden joukkoon, kehittää yrityksenne päätöksentekoa ja riskienhallintaa ja saada entistä paremmat eväät löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä turvata tulevaisuuden toimintaedellytyksenne, tervetuloa vuosikurssille 2018!

Mikä luontopääoma?

Monet yritykset ovat jo pitkään seuranneet ja mitanneet toimintansa negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Harvempi on kuitenkin toistaiseksi kokonaisvaltaisesti arvioinut riippuvuussuhdettaan luontoon.

Syytä kuitenkin olisi, sillä jokainen yritys on tavalla tai toisella riippuvainen luonnon tarjoamista hyödykkeistä eli ekosysteemipalveluista: puhtaasta vedestä, tulvien säätelystä, kasvien pölyttämisestä tai tuotteiden valmistukseen tarvittavista raaka-aineista ja energiasta.

Kaikki nämä luonnon palvelut ovat yrityksille täysin ilmaisia.

Mutta entä jos luonnon palveluja aletaankin hinnoitella tai verottaa, tai niihin liittyvää yhteiskunnallista sääntelyä kiristetään? Puhumattakaan siitä, miten jatkuva väestönkasvu ja luonnonvarojen ylikulutus vaikuttavat tulevaisuudessa tuotteiden valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden saantiin ja hintoihin.

Muun muassa näistä syistä yhä useampi yritys Suomessa ja maailmalla onkin alkanut tarkastella luontoa pääomana, jota tulee suojella ja kasvattaa siinä missä rahallista, sosiaalista, inhimillistä ja suhdepääomaakin.

Luontopääoma on tapa määritellä sekä kaikki hyödyt, jotka yritys luonnosta saa että yrityksen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ympäristöön. Mikäli luontopääomaa ei sisällytetä yrityksen päätöksentekoon, on mahdollista, että sekä merkittävät liiketoimintaan kohdistuvat riskit kuin myös erilaiset luonnon tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet jäävät huomioimatta. Kyse on siis yrityksen tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta.

Tiedätkö, mikä on sinun yrityksesi luontopääoma?

FIBSin Luontopääomavalmennus 2018 - Eväät parempaan päätöksentekoon

Osallistumalla FIBSin Luontopääomavalmennukseen 2018 saat uusia eväitä kehittämis-, riskienhallinta- ja vastuullisuustyöhönne:

 • Tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista sekä eritysesti luonnon ja liiketoiminnan välisistä yhteyksistä ja riippuvuussuhteista 
 • Työkaluja liiketoiminnan luontovaikutusten tunnistamiseen, arviointiin ja mittaamiseen sekä luontopääomaan liittyvään riskienhallintaan
 • Laajemman ymmärryksen ympäristövastuusta kokonaisuutena, erityisesti ilmastovaikutusten ja luontovaikutusten yhteyksistä
 • Työkaluja biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen arvottamiselle omassa yrityksessä
 • Ohjeistusta luontovaikutusten raportointiin
 • Tietoa liiketoiminnan haitallisten vaikutusten vähentämisestä ja hallinnasta eli kompensaatio osana biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden hyödyntämistä ja turvaamista
 • Mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa tietoa ja käytännön kokemuksia muiden yritysten kanssa

Kenelle valmennus on suunnattu?

FIBSin Luontopääomavalmennus on suunnattu niille FIBSin jäsenyrityksille, joilla on suora tai epäsuora riippuvuussuhde luontoon ja joiden toiminnalla on vaikutuksia luontoon - mukaan mahtuu 10 yritystä. Valmennus sopii kaikkien liiketoimintojen asiantuntijoille, päälliköille ja operatiiviselle johdolle.

Valmennus on 4-päiväinen. Jokaiseen valmennuspäivään tulee osallistua 3 henkeä jokaisesta yrityksestä, tämä mahdollistaa sen, että kaikki valmennuksesta saatavat opit voi jalkauttaa tehokkaasti koko yritykseen. Jokaisesta yrityksestä vähintään yhden on osallistuttava jokaiseen valmennuspäivään, muut osallistujat voivat vaihtua valmennuspäivien sisällön ja teeman mukaan.

Valmennus on interaktiivinen ja sisältää asiantuntijaluentojen lisäksi runsaasti keskustelua ja tiedonvaihtoa osallistujien kesken. Valmennukseen sisältyvät oleellisena osana myös yrityskohtaiset alku- ja loppuhaastattelut sekä (pakolliset) ennakkotehtävät. Valmennuspäivissä on mukana myös  puhujavieraita yrityksistä ja eri asiantuntijaorganisaatioista.

Valmennuksen ohjelma

 • Tiistai 17.04. - Yritystoiminnan ja biodiversiteetin sekä ekosysteemipalvelujen välisen suhteen ymmärtäminen
 • Tiistai 29.05. - Yrityksen liiketoiminnan vaikutukset ja riippuvuus biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista -tunnistaminen, arviointi ja mittaaminen, sekä tuotteistaminen
 • Tiistai 04.09. - Natural Capital Protocol: ohjeistusta luontopääoman arvottamiseen yrityksessä ja luontovaikutusten raportointi
 • Tiistai 23.10. - Haitallisten vaikutusten vähentämisen ja hallinnan keinoja – kompensaatio osana biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelujen hyödyntämistä ja turvaamista 

FIBS on järjestänyt yrityksille luonnon monimuotoisuuteen ja luontopääomaan liittyvää valmennusta jo vuodesta 2014 alkaen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Valmennus on Suomessa uraauurtava ja ainoa laatuaan.

FIBSin Luontopääomavalmennuksesta sanottua

 • ”Olen saanut kurssilta todella paljon, paljon enemmän kuin ikinä olisin voinut kuvitella. Ihan mieletön kokemus, en tiedä miten tästä voisin kiittää.”
 • ”Itse olen iloinen siitä, että tämä on yhteisen tekemisen paikka. Olen tosi tyytyväinen. Johtokin on saatu kurssin takia liikkeelle.”
 • ”Kiinnostava ja antoisa kurssi, erityisesti pidin keskusteluista. Erinomainen verkostoitumismahdollisuus.”
 • ”Kurssin suuri anti oli kuulla muiden kurssilaisten esimerkkejä ja keissejä. Tällaista ei muualla ole.”

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Tiistaisin, 17.4.-23.10.2018

Aika

Klo 8.30-14.00

Paikka

Business Meeting Park Campus, Forum Kukontori, Yrjönkatu 29 C, Helsinki

Osallistumismaksut

Tilaisuus on avoin ja maksuton FIBSin jäsenyrityksille - Mukaan mahtuu 10 yritystä

Lisätietoja

Anna Lemström, p. 050 525 6110, anna.lemstrom(at)fibsry.fi 

Yhteistyössä mukana

YM_logo_rgb.jpg

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu valmennukseen 23.3.2018 mennessä täällä

Takaisin

Additional information