TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

Liiketoimintalähtöinen yritysvastuu – integroi vastuullisuus bisnekseen!

ricardo-gomez-angel-236026 (kopio).jpg 

Liiketoiminnan johtamisessa on ilmeinen tarve huomioida vastuullisuustekijät, joilla on tulosvaikutusta sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Käytännön haasteena näyttää olevan, miten strateginen lähestymistapa vastuullisuuteen rakennetaan ja miten yritysvastuutavoitteet viedään toimintaan: FIBSin vuoden 2017 yritysvastuututkimuksen mukaan yli 60 % suomalaisista yrityksistä kokee vastuullisuuden strategisen integroinnin koko liiketoimintaan yritysvastuun johtamisen suurimmaksi haasteeksi.

FIBSin ja KPMG:n järjestämässä huhtikuun seminaarissa keskustellaan ratkaisuista tähän haasteeseen.

Vastuullisuuden strateginen integrointi tarkoittaa vastuullisuusnäkökulmien sisällyttämistä yrityksen kaikkien keskeisten liike- ja tukitoimintojen johtamiseen. Vastuullisuus pitää saada sisällytettyä yrityksen liiketoimintaprosesseihin, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa. Integrointi on myös edellytys sille, että yritys voi todella hallita vastuullisuuteen liittyviä riskejä, viestiä vastuullisuudesta uskottavasti sijoittajille tai saada vastuullisuuden osaksi brändiään.

Integroinnin perusedellytyksenä taas on, että yritys on asettanut tavoitteet ja määrittänyt toimintansa kannalta olennaiset vastuullisuuskysymykset. Tässä seminaarissa ei keskustella olennaisuusanalyysista, mutta paneudutaan siihen, miten vastuullisuustavoitteet muuttuvat käytännön toimiksi ja tuloksiksi johdon tuen, vastuullisuuden ammattilaisten panostusten, yritysvastuun tarkoituksenmukaisen organisoinnin, eri toimintojen sitouttamisen sekä politiikkojen, johtamisjärjestelmien ja prosessien kautta.  

Tilaisuuden jälkeen

  • tiedät, mitä toimia liiketoimintastrategialähtöinen vastuullisuuden kehittäminen edellyttää
  • tunnistat, mitä funktioita sinun tulee saada mukaan, jotta vastuullisuus muuttuu tavoitteiksi ja käytännön teoiksi koko organisaatiossa
  • saat eväitä määritellä yrityksellesi sopivimmat keinot vastuullisuuden integroinnin tehostamiseksi.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti suurille ja keskisuurille yrityksille, jotka

  • tunnistavat tarpeen saada liiketoimintastrategialähtöisen ja kokonaisvaltaisemman otteen yritysvastuuseen
  • ovat uudistamassa liiketoimintastrategiaansa ja lähestymistapaansa vastuullisuuteen
  • näkevät hyödyn systemaattisemmasta yritysvastuun integroinnista liiketoimintaprosesseihin.

Tilaisuutta voi seurata myös striimattuna - ilmoittautumislinkki löytyy alta.

Kenelle

Tilaisuus on kohdennettu liiketoiminta-, strategia-, kehitys-, talous-, hankinta-, riskienhallinta, sijoittajasuhde-, ja viestintäjohtajille, jotka vastaavat johtoryhmätasolla yritysvastuukysymyksistä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti edistävät yritysvastuujohtajat ja -päälliköt, joiden vastuulla integroinnin valmistelu ja toteutuksen tukeminen usein on.

Ohjelma           

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09.00 Tilaisuuden avaus
Mikko Routti, toimitusjohtaja, FIBS ja Tomas Otterström, partneri, KPMG

Yritysvastuun integrointi - strategiasta prosesseihin
Tomas Otterström, partneri, KPMG

Yritysvastuun kehittämisen ja integroinnin tulokset ja haasteet Nokian Renkailla
Teppo Huovila, laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Nokian Renkaat

Vastuullisuuden tiekartta integroinnin työkaluna
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus

Yhteenveto
Siru Sihvonen, johtava asiantuntija, FIBS

11.00 Tilaisuus päättyy

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Keskiviikko 11.4.2018

Aika

Klo 8.30-11.00 - ohjelma alkaa klo 9.00

Paikka

KPMG, Töölönlahdenkatu 3 A, Helsinki

Osallistumismaksut

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kutsun saaneille

Lisätietoja

Miira Kokkonen, p. 044 367 3632

Yhteistyössä mukana

KPMG.png 

Tilaisuuden esitykset

Esitykset löydät tilaisuuden jälkeen FIBSin tietopankista klikkaamalla ohjelmassa olevaa otsikkoa (vain FIBSin jäsenille, edellyttää käyttäjätunnusta).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä

Ilmoittaudu striimaukseen täällä

Takaisin

Additional information