TILAISUUDET

Flat View
Vuosinäkymä
Kuukausinäkymä
Kuukausinäkymä
Weekly View
Viikkonäkymä
Daily View
Tänään
Categories
Kategorianäkymä
Search
Etsi

Kaikki tilaisuudet

Uutta liiketoimintaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista - 17 näkökulmaa globaaleihin markkinoihin

 katumaisema

Mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat suomalaisille yrityksille ja liiketoiminnalle? Ovatko viime syksynä julkistetut tavoitteet bisneksen jarru vai avaavatko ne uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Mitä yritysten on syytä tietää ja ottaa huomioon?Tarvitsetteko ideoita omaan bisnekseen ja innovaatioihin sekä kanavia kansainvälisille markkinoille?

Tämä seminaari kertoo mahdollisuuksista ja onnistumisista. 

Kestävän kehityksen ajatusmallin lähtökohtana on tukea sellaista kehitystä ja kasvua, jossa nykyhetken tarpeet tyydytetään ilman, että viedään tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta samaan.

YK:n jäsenmaat sopivat viime syksynä kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: niin taloudellisesti, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta.

Yritykset ovat ratkaisevassa roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen kannalta, ja samalla ne tarjoavat yrityksille lähes loputtomasti mahdollisuuksia luoda uutta bisnestä, lokaalisti ja globaalisti.

Kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuuksista keskustellaan EK:n, FIBSin, Sitran ja ulkoasiainministeriön tilaisuudessa, jossa kuulet 

 • miten Kestävän kehityksen tavoitteet on muutettavissa globaaleiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi
 • miten yritykset ovat jo hyödyntäneet uudet mahdollisuudet ja kääntäneet tavoitteet liiketoiminnaksi
 • kuinka kumppanuuksilla ja yhteistyöllä kiihdytetään kestävää kasvua ja markkinoillepääsyä, sekä
 • miten sijoitus- ja rahoitustoiminta tulee muuttumaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä.

Näkemyksiä ja käytännön esimerkkejä päivän teemasta kertovat yritysten ja julkishallinnon vaikuttajat ja asiantuntijat. Keskustelua ovat vauhdittamassa mm. Aktia, Business with Impact, EK, Euroopan investointipankki, FIBS, Finnpartnership, Finsif, Helsinki Challenge, Honkajoki, Kemira, M4ID, Mandatum, Nocart, Nordea, Plan International Suomi, Sitra, ulkoasiainministeriö, Vaisala ja YK:n projektipalveluiden toimisto UNOPS.

Päivän puheenjohtaja toimii FIBSin toimitusjohtaja Mikko Routti.

Varsinaisen ohjelman lisäksi voit hakea vauhtia kestävään liiketoimintaan tutustumalla tuoreimpiin neuvoihin ja liiketoimintaa tukevien organisaatoiden palveluihin Kestävän kehityksen torilla.

Tilaisuudessa on varattu aikaa myös verkostoitumiselle.

-

Twitter_logo_blue.png #betterbusinessx17                
  
 
 

globaalikehitys_pun2.png

tapahtumat_pun2.png

talous_pun2.png

sosiaalinenv_pun2.png

verkostot_pun2.png

kiertotalous_pun2.png

raportit_pun2.png

toimitusketjut_pun2.png

           

Ohjelma


Lue ohjelma PDF-muodossa

Osa puheenvuoroista on katsottavissa Periscopessa, linkin lähetykseen löydät FIBSin Twitter-tilin kautta


08.15   Ilmoittautuminen, aamiainen ja verkostoitumista 
            Virittäydy päivän teemaan Kestävän kehityksen torilla, jossa voit tutustua kestävän liiketoiminnan
            ja kansainvälistymisen palveluntarjoajiin

09.00   Sustainable World by 2030 – Who’s Business?

            Setting the scene: The Global Challenge – There is No Planet B
            Mari Pantsar, Director, Resource-wise and carbon-neutral society, Sitra   Nayttokuva_2016-09-04_kello_19.06.37.png 

            KEYNOTE: Making the Sustainable Development Goals your Business: The Why and How
            Kai Mykkänen, Minister for Foreign Trade and Development,
            Ministry for Foreign Affairs of Finland  Nayttokuva_2016-09-04_kello_19.06.37.png

            KEYNOTE: Global Markets in Transition: Trends and Business Opportunities Created
            by the Sustainable Development Goals
            Nikolaj Gilbert, Director, Partnerships, Communications and Partnerships Group, United Nations
            Office for Project Services (UNOPS)  Nayttokuva_2016-09-04_kello_19.06.37.png

10.00  Sukellus globaaleihin markkinanäkymiin: temaattiset rinnakkaissessiot kestävän kehityksen 
            mahdollistajista

            Osallistujat jakautuvat kiinnostuksensa mukaisesti neljään ryhmään
            – valitse ryhmä, johon haluat osallistua ilmoittautumisen yhteydessä:

               1. Miten kestävän kehityksen tavoitteet ovat muutettavissa
                   liiketoimintamahdollisuuksiksi kehittyvillä markkinoilla?
                   Keskustelua vauhdittamassa Finnpartnership-ohjelma / Finnfund

               2. Miten kääntää tavoitteet innovaatioiksi ja uusiksi liiketoimintamalleiksi?
                   Keskustelua vauhdittamassa Business with Impact -ohjelma, BEAM, Tekes

               3. Kuinka kumppanuuksilla ja yhteistyöllä kiihdytetään kestävää kasvua ja markkinoillepääsyä?
                   Keskustelua vauhdittamassa Helsinki Challenge / Helsingin yliopisto

               4. Miten sijoitus- ja rahoitustoiminta tulee muuttumaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä?
                   Keskustelua vauhdittamassa FINSIF

           Ryhmäkeskustelujen jälkeen kokoonnutaan yhteen kolmen teemakeskustelun ajaksi -
           kuulet käytännön onnistumistarinoita sekä ryhmäkeskustelujen antia

11.00  Teema 1: Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset bisnesinnovaatiot
           ja markkinamahdollisuudet

           Osiossa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

     • Miten kääntää tavoitteet ja niihin liittyvä tuotekehitys- ja innovointityö kassavirraksi?
     • Kuinka yhdistää globaali kehitys, tulevaisuuden liiketoiminta ja suomalainen osaaminen ja innovaatiokyky?
     • Miten suomalaiset ratkaisu löytävät tiensä kohdemarkkinoille? Miten varmistaa riittävä kohdemarkkinaosaaminen ja paikallistuntemus?
     • Minkälaisia suomalaisia yritysinnovaatioita on jo kehitetty vastaamaan globaaleihin tarpeisiin?

           Näin me onnistuimme – yritysesimerkit

     • Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille - Case Nocart
     • Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan - Case Vaisala
     • Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys – Case Honkajoki

           Paneelikeskustelu ja temaattisten rinnakkaissessioiden antia
           Fasilitoijana Sari Siitonen, johtaja, kestävä liiketoiminta, EK

     • Vesa Korhonen, Managing director, Nocart
     • Minh Lam, ohjelmapäällikkö, Business with Impact –ohjelma (BEAM), Tekes
     • Birgit Nevala, Business Partnership Coordinator, Finnpartnership-ohjelma / Finnfund
     • Reetta Nevala, Business Development Manager, Honkajoki Oy
     • Panu Partanen, Director, Meteorology APAC-MEA, Vaisala


11.50   Lounastauko ja verkostoitumista

            Lounastauon aikana voit myös jatkaa tutustumista Kestävän kehityksen torin palveluntarjoajiin.

12.50   Teema 2: Kumppanuudet ja yhteistyö kiihdyttämässä kestävää kasvua ja markkinoillepääsyä

            Osiossa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

     • Miten erilaiset kumppanuudet voivat tukea yritysten mahdollisuuksia tuottaa ratkaisuja globaaleihin kestävyysongelmiin?
     • Erilaisten toimijoiden (ml. yritykset, järjestöt, yliopistot, julkishallinto, paikalliset toimijat jne.) välisen yhteistyön luoma lisäarvo kestävää kehitystä tukevissa liiketoiminnoissa?
     • Millaisilla yhteishankkeilla suomalaiset toimijat ovat tarjonneet ratkaisujaan kehittyville markkinoille? Mitkä ovat olleet kokemukset ja opit?
     • Vastaako julkiset palvelut ja rahoitusinstrumentit yritysten tarpeisiin? Mistä yritykset voivat saada tietoa ja tukea?

           Näin me onnistuimme – yritysesimerkit

     • Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet yritys-järjestökumppanuuksien avulla - Case Plan International Finland
     • Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille kansainvälisten kumppanuuksien avulla - Case M4ID (in English)
     • Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille yritys-yritys yhteistyön avulla – Case Kemira

           Paneelikeskustelu ja temaattisen rinnakkaissession antia
          
Fasilitoijana Pekka Haavisto, kansanedustaja

     • Tomas Biström Director, Corporate Responsibility, Kemira
     • Ira Leväaho, Helsinki Challenge, Helsingin yliopisto
     • Mari Tikkanen, founder & CEO, M4ID
     • Mika Välitalo, Senior Specialist - Technology, Innovation and Transparency, Plan International Finland


13.35  Teema 3: Miten kestävän kehityksen tavoitteet muuttavat sijoitus- ja rahoitustoimintaa?
           Osiossa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

     • Miten kestävän kehityksen tavoitteet tulee muuttamaan sijoituksia ja hankkeiden rahoitusta – vai tuleeko?
     • Minkälainen rooli on erilaisilla sijoittaja- ja rahoittajaorganisaatioilla Kestävän kehityksen mahdollistajana?
     • Mitkä ovat osallistujien näkemykset tulevaisuuden regulaatio- ja normimuutoksiin koskien sijoitusmaailman päätösten kestävyyttä?

   Paneelikeskustelu ja temaattisen rinnakkaissession antia
   Fasilitoijana Janne Peljo, johtava asiantuntija, Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta, Sitra

     • Aila Aho, johtaja, Sustainable Financing, Nordea
     • Tero Pietilä, Head of Division, Corporate Social Responsibility, Euroopan investointipankki
     • Carolus Reincke, Senior Investment Manager, Mandatum
     • Esa Saloranta, FINSIF /Head of Manager Selection, eQ Asset Management Ltd
     • Antti Urvas, Finnfund
     • Timo Tyrväinen, Senior Advisor, Aktia


14.15  KEY NOTE: Kohti kestävää kasvua: miten tästä eteenpäin? 

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, EK  Nayttokuva_2016-09-04_kello_19.06.37.png


14.30 Tilaisuus päättyy

 

Aika, paikka & osallistumismaksut

Päivä

Maanantai 5.9.2016

Aika

Klo 8.15-14.30 - ohjelma alkaa klo 9.00

Paikka

Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Sijainti ja saapumisohjeet: http://www.marinacongresscenter.com/fi/yhteystiedot#how-to-get-here

Osallistumismaksut

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Peruuttamattomista tai myöhemmin kuin 12 tuntia ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista veloitamme 100 € (+ alv).

Yhteistyössä

EK logo 
 
     fibsslogan_rgb_vihrtxt_fi.png          SITRA BLACK              UM logo              

Lisätietoja

Helena Kekki, p. 050 3451 966, helena.kekki (at) fibsry.fi

Tilaisuuden esitykset

Esitykset löydät tältä sivulta tilaisuuden jälkeen viikon ajan, jonka jälkeen ne löytyvät FIBSin tietopankista (edellyttää käyttäjätunnusta).

Setting the scene: The Global Challenge - There is No Planet B - Mari Pantsar, Sitra

Säähavaintojärjestelmiä kehitysmaihin – Vaisalan kokemuksia - Panu Partanen, Vaisala

Growth by Recycling - Reetta Nevala, Honkajoki

Case Plan International Finland: Solar Media Backpack - Mika Välitalo, Plan International Finland

Introducing M4ID - Mari Tikkanen, M4ID

Uutta liiketoimintaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista: Creating value where water meets chemistry - Tomas Biström, Kemira 

Kohti kestävää kasvua: Miten tästä eteenpäin? - Sari Siitonen, EK

Temaattinen rinnakkaissessio 1: Miten kestävän kehityksen tavoitteet ovat muutettavissa liiketoimintamahdollisuuksiksi kehittyvillä markkinoilla?

Temaattinen rinnakkaissessio 2: Miten kääntää tavoitteet innovaatioiksi ja uusiksi liiketoimintamalleiksi?

Temaattinen rinnakkaissessio 3: Kuinka kumppanuuksilla ja yhteistyöllä kiihdytetään kestävää kasvua ja markkinoillepääsyä?

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on täynnä. Ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. mikäli olet kiinnostunut peruutuspaikasta.  

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt

Takaisin

Additional information