AJANKOHTAISTA

lehdet kopio 3


Raportointiohjeistot auttavat olennaisten raportoitavien asioiden määrittelyssä: mistä asioista kunkin yrityksen tulee raportoida, jotta raportista hyötyvät niin itse yritys kuin sen lukijatkin.

Ohjeistot lisäävät myös raporttien vertailtavuutta, mikä helpottaa erityisesti sijoittajien työtä ja tarjoaa samalla yrityksille mahdollisuuden erottua kilpailijoistaan.

Luotettavuutta raportointiin tuo riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä varmennus, mikä auttaa karsimaan raporteista kaikki todentamattomat väittämät.

Raportointiohjeistoissa riittää valinnanvaraa. Yleisten, kaikkien yritysten käyttöön luotujen kansainvälisten ohjeistojen lisäksi on olemassa myös toimialakohtaisia sekä joko sosiaaliseen tai ympäristövastuun arviointiin kehitettyjä standardeja.

KPMG:n tekemän tutkimuksen mukaan kansainvälisesti käytetyin raportointiohjeisto on Global Reporting Initiative -verkoston GRI G3-ohjeisto, johon sisältyy myös runsaasti toimialakohtaisia ohjeistoja. Ohjeiston päivitetty, vuonna 2013 julkaistun G4-version käyttö yleistyy maailmalla vähitellen.

Integroitu raportointi

Yritykset julkaisevat vastuullisuusraportteja kiihtyvään tahtiin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, vuodesta 2017 alkaen kaikkien yli 500 työntekijän yrityksen on pakko raportoida taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan uuden EU-direktiivin myötä.

Integroitu raportti auttaa yrityksiä seuraamaan ja mittaamaan kokonaisvaltaisesti toimintansa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ja kehittämään tätä kautta toimintaansa. Sijoittajille, kansalaisjärjestöille, kuluttajille ja yritysten muille sidosryhmille uuden tyyppinen raportti tarjoaa entistä konkreettisempaa tietoa siitä, mikä on yrityksen todellinen arvo ja miltä sen tulevaisuuden menestymisen edellytykset näyttävät.

Suomessa integroituja raportteja ei vielä ole julkaistu, mutta uuden ohjeiston myötä niitä tullaan todennäköisesti näkemään jo lähitulevaisuudessa.

 

 

BLOGIT

Anne_Vanhala.jpg
 

ANNE VANHALA, CASTRÉN & SNELLMAN

Soft or Hard Law? – Battling Human Rights Abuses in the Corporate World

Companies are obliged to obey and respect human rights globally, as these matters should be implemented in respective national constitutions. Read more

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2016

VKD16_logo_940.png

FIBS on mukana Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjassa. Lue lisää

Lisätietoja

MONIMUOTOISUUSVERKOSTO


monimuotoisuusverkosto kuva1

FIBSin monimuotoisuusverkosto auttaa kehittämään henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamista. Lue lisää

 

YRITYKSET & BIODIVERSITEETTI -OHJELMA


yritykset biodiversiteetti kuva2

Ohjelma tarjoaa tietoa ja työkaluja yritysten ympäristövaikutusten, -riskien ja -mahdollisuuksien kartoittamiseen. Lue lisää

 

IHMISOIKEUSKOULUTUS


kankaat_kopio_3.jpg

Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja ja malleja yritysten ihmisoikeusvaikutusten ja –riskien kartoittamiseksi. Lue lisää

JÄRJESTÖTORI


jarjestotori kuva4

FIBSin Järjestötorilta löydät parhaat järjestökumppanit liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Lue lisää