YIT Opinnot

YIT kuva
Kuva: YIT

YIT haluaa olla mukana kehittämässä rakennusalan koulutusta ja varmistamassa, että alalla on tulevaisuudessakin riittävästi ammattitaitoisia osaajia. Tuloksena on kehitetty YIT Opinnot -opintokokonaisuus: rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijoille tarkoitettu viiden opintopisteen kokonaisuus. YIT Opinnot toteutetaan Suomessa yhteistyössä viiden eri ammattikorkeakoulun kanssa, ja opinnot lukeutuvat osaksi mukaan valittavien opiskelijoiden AMK-tutkintoa.

YIT Opintojen sisältö tarjoaa käytännönläheisen näkökulman rakennusalalla toimivan työnjohtajan työn kannalta tärkeisiin kokonaisuuksiin. Koulutuksessa käsitellään mm. työturvallisuuteen ja laatuun liittyviä asioita ryhmätöiden, case-esimerkkien ja työmaakäyntien avulla. Oppimateriaaleissa hyödynnetään YIT:n käynnissä olevia työmaita ja perehdytään YIT:n toimintatapoihin sekä järjestelmiin. Kouluttajina toimii YIT:n kokenut henkilöstö.

Opintoyhteistyöllä YIT:n on mahdollista antaa opiskelijoille vahvaa käytännön näkemystä ja työmaakokemusta jo opiskeluvaiheessa ja samalla kouluttaa YIT:lle tulevia asiantuntijoita. Yhteistyö YIT:n ja eri ammattikorkeakoulujen välillä tukee nuorten opiskelua ja työllistymistä ja kehittää koko rakennusalan koulutustarjontaa. YIT Opintojen kautta nuoret saavat arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden urakehitykseen YIT:llä.

YIT on saanut hankkeen kautta mahdollisuuden vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa yhteistyökoulujen opiskelijoiden keskuudessa. YIT Opintoihin osallistuneet opiskelijat ovat olleet hyvin motivoituneita opintojaan ja valmistuttuaan työelämää kohtaan, mikä on yrityksen kannalta todella tärkeää.


Lisätietoja

YIT Opinnot YIT:n verkkosivuilla