Metson koulutushanke Brasiliassa

Metso kuva1
Kuva: Metso Oyj


Metso on toteuttanut Brasiliassa jo yli 20 vuoden ajan sosiaalisen vastuun hanketta, Fishing Projectia, jonka tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja työllistäminen. Metsolla on Brasiliassa laajaa teollista toimintaa useilla paikkakunnilla ja tämä hanke on kehitetty Metson suurimman yksikön, Sorocabassa toimivan konepajayksikön yhteyteen. Hankkeen paikallisena yhteistyökumppanina toimii tämän koulutusmallin kehittäjä, säätiöpohjainen Fishing Project Foundation, jolla on tiivis yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa sekä vankka kokemus paikallisten nuorten tilanteesta. Hankkeen tavoitteena on tukea riskiryhmissä eläviä nuoria ja antaa heille mahdollisuus täydentää peruskoulutustaan sekä ammatillisilla taidoilla että muilla työelämään ja elämänhallintaan liittyvällä osaamisella.

Metso tuo hankkeeseen omaa asiantuntemustaan, vastaa opetuskustannuksista sekä tarjoaa koulutukseen tarvittavat tilat omalla tehdasalueellaan ja sen myötä mahdollisuuden omaksua aidon työyhteisön toimintavavat. 11 kuukauden koulutuksen jälkeen Metso pyrkii tarjoamaan työpaikan mahdollisimman monelle koulutetulle nuorelle. Niille, joita ei voida palkata, Metso pyrkii auttamaan löytämään työtä muista yrityksistä. Kokemuksen mukaan nuorten saama ammatillinen taito yhdistettynä parantuneisiin sosiaalisiin valmiuksiin luo merkittävästi vankemman pohjan vakaalle elämänuralle. Seurannan mukaan peräti 95 % nuorista on integroitunut yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi ja saanut hyödyntää koulutuksessa oppimiaan taitoja työelämässä.


Lisätietoja

Fishing Project Metson vuosikertomuksessa