Monimuotoisuuden kehittäminen on Alma Median jakelu- ja painoyhtiössä arkipäivää

AlmaMedia case

Alma Median jakelu- ja painoyhtiössä Alma Manu Oy:ssä ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä on merkittävä, noin 20 prosenttia. Jakelu- ja painoyksikössä monikulttuurisuus on elävää arkea, sillä myös jakajista viidennes on ulkomaalaistaustaisia. Olemme lähteneet aktiivisesti ja tietoisesti kehittämään toimia, joilla työntekijät puhaltavat entistä enemmän yhteen, taustojen merkitys työntekemisessä vähenee ja työntekijöiden motivaatio lisääntyy. Näihin toimiin sisältyvät muun muassa johtaminen, käytännön toimet sekä suvaitsevan työyhteisön ilmapiirin luominen.

Monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden johtaminen toteutuu Alma Manussa arjessa: jokapäiväisen esimiestyön ja myös työtovereiden kesken tapahtuvan auttamisen ja sparraamisen kautta.

Suvaitsevainen työyhteisö syntyy joustavuudesta molempiin suuntiin

Suvaitsevainen työyhteisö syntyy rehellisyydestä, tasa-arvoisesta kohtelusta ja ennen kaikkea joustavuudesta molempiin suuntiin. Alma Manussa monikulttuurinen työyhteisö koetaan rikkautena ja voimavarana, joka laajentaa maailmankuvaamme ja voi luoda meille uusia mahdollisuuksia. Henkilöstön monimuotoisuuden merkitys kasvaa ikääntyvässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.

Monikulttuurisessa työyhteisössä työskennellessä pitää ottaa huomioon muun muassa erilainen aikakäsitys. Työsuhteen alussa työntekijöille annetaan kattava perehdytys työn tekemiseen, toimintatapoihin ja työkulttuuriin. Työohjeiden pitää olla selkeitä ja täsmällisiä, jonka lisäksi englanninkielisistä työkaluista ja ohjeista huolehditaan aktiivisesti.

Näillä monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta edistävillä toimenpiteillä ylläpidämme henkilöstötyytyväisyyttä, työntekijämme ovat motivoituneempia ja pysyvämpiä. Tiimit puhaltavat enemmän yhteen hiileen ja henkilöstössä näkyy parempi yhteishenki.

Monimuotoisuudessa korostuu Alma Mediassa ikä ja erilaiset osaajat

Henkilöstön monimuotoisuuden merkitys kasvaa ikääntyvässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ja Alma Mediassa monimuotoisuuden johtaminen on valittu yhdeksi keskeisistä esimiestyön kehittämisalueista, johon jatkossa panostetaan entisestään. Monimuotoisuuden keskeisiä teemoja Alma Mediassa ovat ikä, erilaiset osaajat, sukupuoli, vammaisuus, terveydentila, etninen alkuperä ja kansalaisuus. Alma Media allekirjoitti vuoden 2015 alussa monimuotoisuussitoumuksen ja liittyi samalla FIBS ry:n monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Vuoden 2016 alussa Alma Media toteutti yritysvastuun olennaisuusanalyysin, jonka tulosten kautta pyrimme jatkossa entisestään kehittämään monimuotoisuuden painopisteitä aktiivisen kehitystoiminnan kautta.

------------------------------------------------------

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua myös tietopalveluillaan, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä laadukkailla mainosratkaisuilla. Laaja-alaisiin palveluihin kuuluvat myös tapahtumat ja koulutukset. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2015 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 800 media-alan ja digibusineksen ammattilaista ja noin 900 jakajaa.

Toimiala: Media

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2013

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Henkilöstö

Lisätietoja: Sanna Forsström, Brand & CR Manager, sanna.forsstrom-hack(at)almamedia.fi