Erilaisuus työyhteisön voimavarana

 Sodexo kuva Koulutus 280415-9825
Kuvassa Sodexon sisäiset kouluttajat Karita, Kimmo, Saana ja Camilla koulutuspuuhissa.

Haluamme olla maailmanlaajuisesti monimuotoisuutta edistävä ja eettisesti toimiva yritys. Sodexo haluaa olla tunnettu parhaana työnantajana, joka houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä ja tukee heidän urakehitystään. Monimuotoisuus työyhteisössä on meille kilpailuetu ja muista toimijoista erottava tekijä: erilaiset ihmiset vahvistavat innovaatiokykyämme.

Globaalia monimuotoisuusstrategiaa toteutetaan jokaisessa Sodexo-maassa maan omista lähtökohdista käsin. Sodexo Suomi haluaa olla esimerkillinen työnantaja monimuotoisuuden edistämisessä Suomessa. Haluamme tukea ja rohkaista erilaisia työntekijöitä hakeutumaan meille kehittämällä toimintatapoja ja työkaluja henkilöstön monimuotoisuutta tukeviksi.

Monimuotoisuusstrategian painopisteemme ovat etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen ja tukeminen työyhteisöissä sekä työurien pidentäminen (mm. osatyökykyisten työntekijöiden tukeminen työyhteisöissä, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen).

Tietoisuuden lisäämiseen tähtäävä yhden päivän monimuotoisuuskoulutusta on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien halua ja kykyä tunnistaa, arvostaa ja hyödyntää ihmisten monimuotoisuutta työyhteisössä. Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja kaikki esimiehemme käyvät koulutuksen. Kouluttajina toimivat Sodexon sisäiset kouluttajat, jotka ovat saaneet Train-the-trainer -koulutuksen.

Jokainen esimiehemme on tehnyt koulutuksen yhteydessä toimintasuunnitelman ja pohtinut vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Miten luon osallisuutta tiimissäni?
  • Miten arvostan erilaisuutta?
  • Mitä toimintatapoja aloitan?
  • Mitä toimintatapoja lopetan?

Osallistuijien tietoisuus ja ymmärrys monimuotoisuusasioista on kasvanut. He osaavat paremmin arvostaa ja hyödyntää työntekijöiden erilaisuutta työyhteisöissä.

Olemme juuri kouluttaneet kaksi uutta sisäistä monimuotoisuuskouluttajaa. Monimuotoisuustiimimme kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan koulutusten sisällöstä ja siitä, millaisia teemoja haluamme jatkossa nostaa esiin.

------------------------------------------------------

Sodexo Oy on kokonaisvaltaisia tilapalveluja tarjoava suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen, alallaan johtavaan Sodexo-konserniin. Visiomme on olla kaikille asiakkaillemme strateginen kumppani kehittämällä, johtamalla ja tarjoamalla elämänlaatua parantavia palveluta – Quality of Life Services. Kehitämme, johdamme ja tarjoamme palveluita yrityksille, laitoksille ja julkiselle sektorille. Tarjoamme täydellisen valikoiman palveluita vastaanotto-, turvallisuus- ja siivouspalveluista ruokailupalveluihin sekä toimitilajohtamiseen.

Toimiala: Monipalveluliiketoiminta

Hyvän käytäntömme teema: Johtaminen

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2009

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Henkilöstö

Lisätietoja: Jenni Vuorio, HR Project Manager, Sodexo Oy, jenni.vuorio[at]sodexo.com. p. 050 3787 344