Työhyvinvoinnin johtamismalli

Kesko2-Tyhyweb
Kuva: Kesko

Kesko-konsernissa haluttiin yhdenmukaistaa työhyvinvoinnin toimintamalleja sekä panostaa henkilöstön hyvinvointiin. Työhyvinvoinnin johtamismallin tavoitteena oli työviihtyvyyden parantaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen, eläkeiän nostaminen, henkilöstötuottavuuden edistäminen sekä työnantajakuvan kehittäminen. Tavoitteena oli luoda yhdenmukaiset toimintamallit ja mittarit kaikille konsernin yhtiöille. 

Työhyvinvointiohjelma pitää sisällään monenlaisia erilaisia käytännön toimenpiteitä. Esimiestyön kehittämiseen on panostettu erilaisin esimiesvalmennuksin kuten Puhutaan Työ Kuntoon -valmennus, Suorituksen johtamisen valmennus ja Kehityskeskusteluvalmennus.

Henkilöstölle on järjestetty erilaisia teemavuosia: vuonna 2011 henkilökohtaisen hyvinvoinnin teeman alla tehtiin Keskon oma työhyvinvointiopas ja hyvinvointikartoitus halukkaille, 2012 työyhteisötaitojen teeman alla tehtiin työyhteisötaitovideoita sekä järjestettiin työyhteisöteko-kilpailu, 2013 työturvallisuuden teemavuotena tehtiin koko konsernin yhteinen sähköinen työturvallisuuskoulutus.

Näiden toimenpiteiden lisäksi on mm. otettu käyttöön yhdenmukainen varhaisen välittämisen malli sekä toimintamalli osatyökykyisten työllistämisen tukemiseksi.

Tulokset ovat olleet hyviä. Kesko-konsernin tasolla sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2010 samoin kuin työkyvyttömyyseläkkeiden määrä. Tulokset näkyvät myös henkilöstön työtyytyväisyydessä: vuosina 2010-2012 henkilöstötutkimuksen tulokset esimiestyön osalta ovat nousseet (vuonna 2013 uusitun tutkimuksen tulokset eivät ole vertailukelpoiset edellisiin vuosiin).

Työhyvinvointiohjelma jatkuu edelleen. Vuonna 2014 painopisteenä on yhdessä kehittymisen tukeminen sekä varhaisen välittämisen mallin ja esimiesvalmennusten kansainvälistäminen.

------------------------------------------------------

Kesko on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut.

Kesko toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kesko-konserniin kuuluu noin 22 000 työntekijää.


Toimiala:
Kauppa

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2011

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Henkilöstö

Lisätietoja: Janna Pirhonen, työhyvinvointipäällikkö, Kesko Oyj, janna.pirhonen(at)kesko.fi