Yhteistyöllä tuloksiin - työkykyä tukemassa!

Elisa kuva
Kuva: Elisa Oyj

Elisan työkyvyn johtamisen toimintamallissa puututaan aktiivisesti varhain uhkaavaan työkyvyttömyyteen. Niin tapahtui JP:nkin tapauksessa.

Kipeä selkä muutti urheilullisen nuoren miehen elämän totaalisesti. Jääkiekkoa pelannut oululainen JP kärsi niin kovista selkäkivuista, että joutui jättämään armeijankin kesken. Elisa Shopitissa myyjänä työskennellyt JP huomasi, että kivut seurasivat sitkeästi mukaan siviiliinkin. Alkoi sairauslomakierre, joka vain paheni kun kipu levisi vasempaan jalkaan.

Lamaannuttava kipu oli tullut jäädäkseen. Nuori mies ei kuitenkaan lannistunut: sairausloman jälkeen tuli erilaisia Kelan kustantamia kokeiluja ja tämä jälkeen ohjat otti työnantaja. "Alkoi olla selvää, että on lähdettävä työkyvyttömyyseläkkeelle tai sitten keksittävä joku uudenlainen lähestymistapa", JP kertoo.

Työnantajan näkökulmasta tavoitteena oli pitää työntekijä työkykyisenä erilaisin tukitoimin ja vähentää työkyvyttömyyseläkeriskiä. Työhön ja työaikaan liittyvät joustot otettiin käyttöön, mutta matkan varrella todettiin, etteivät nekään riitä, jos työntekijä halutaan pitää työkykyisenä.

Henkilön työssä pysymistä tuettiin jatkossa työeläkeyhtiön työkokeilulla. Työ räätälöitiin henkilölle sopivaksi työntekijän vointi huomioiden. Taloudellinen tuki oli taattu, vaikka työaika olikin vain 50 %. Työtunnit vaihtelivat voinnin mukaan. Tärkeätä jaksamisen kannalta oli, että työtekijä sai valita tekikö hän työtä istuen vai seisten ja joustavin työajoin.

Yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kanssa haettiin ammatilliseen kuntoutukseen tukea työeläkeyhtiöltä. Tuki myönnettiin, ja työntekijä aloitti oppisopimuksella kolmivuotiset merkonomiopinnot Markkinointi-instituutissa. Työeläkeyhtiön tukema oppisopimus on mielekäs diili, sillä siinä voittaa sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijällä normaali työsuhde jatkuu ja hän saa palkkaa, kun taas työnantaja saa maksamalleen palkalle hyvän kompensaation työeläkeyhtiöstä.

Tämä on Elisan yksi onnistunut esimerkki hyvästä työkyvyn johtamisesta ja osatyökykyisen työntekijän tukemisesta oikealla monimuotoisella tavalla. Oppisopimuksella opiskelu antaa työntekijälle nykyistä paremmat eväät laajempaan ja monipuolisempaan osaamiseen ja työskentelyyn. Työantajalle vahvistuu hyvä kuva siitä, että toimintamalli on oikea ja työkykyriski sekä sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Työkyvyn johtamisen mallia kehitetään edelleen ja seurantaa tehdään aiempaa systemaattisemmin. Jatkossa yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa vahvistetaan entisestään, sekä perehdytetään yrityksen esimiehiä yhä paremmin toimimaan varhain työkykyasioissa.

------------------------------------------------------

Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien ja kiinteiden laajakaistaliittymien markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa palvelujen käytön kansainvälisesti.  Liikevaihto vuonna 2012 oli 1,55 miljardia euroa.


Toimiala: 
ICT-tietoliikenneala

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2010

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Henkilöstö

Lisätietoja: Helena Pohjola, henkilöstön kehittämispäällikkö, Elisa Oyj, helena.pohjola(at)elisa.fi