Monikulttuurisesti uralla eteenpäin

LTkuva siivooja FIBS
Kuva: Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanojalla henkilöstön monimuotoisuus on läsnä arjessa muun muassa monikulttuurisuuden kautta. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 79 eri kansallisuutta. 


Toimialoista erityisesti siivouspalveluissa ulkomaalaisten osuus työvoimasta on etenkin suurimmissa kaupungeissa kasvanut. 


L&T:lla ollaan tunnistettu tarve, että tulevaisuudessa tarvitaan enemmän ulkomaalaistaustaisia esimiehiä, ja yritys haluaa entistä vahvemmin tukea myös ulkomaalaistaustaisten työntekijöidensä urakehitysmahdollisuuksia.

L&T:llä on pyritty rekrytoimaan suomalaisten ohella myös useampia ulkomaalaistaustaisia esimiehiä. Ulkomaalaisten esimiesten ja palveluohjaajien määrä onkin kasvanut vuonna 2013. Vuoden 2013 aikana on myös pilotoitu uusia suomen kielen kielikoulutuksia työntekijöille, sillä osa L&T:n ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä on asunut jo pitkään Suomessa ja puhuu hyvin suomea, kun taas toiset ovat olleet Suomessa vain vähän aikaa ja työllistyneet nopeasti. Koulutuksessa olleet työntekijät ovat kokeneet koulutukset hyödyllisenä ja antaneet niistä hyvää palautetta. 

Muun muassa pääkaupungin siivouspalveluissa on tänä vuonna aloittanut useampia ulkomaalaisia palveluesimiehiä ja palveluohjaajia, jotka ovat edustaneet kolmea eri kansallisuutta. Nykyisten ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden keskuudessa on ollut havaittavissa aiempaa suurempaa kiinnostusta esimies- ja palveluohjaajatehtäviin.

------------------------------------------------------

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Tarjoamme muun muassa siivous- ja tukipalveluita, jätehuolto- ja kierrätyspalveluita, kiinteistö- ja viemärihuoltoa sekä eri palveluita teollisuudelle. L&T työllistää 9000 henkilöä ja toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. Vuonna 2012 liikevaihtomme oli 674 miljoonaa euroa ja meidät on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.


Toimiala:
Monialapalveluyritys

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2012

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Oma henkilöstö ja potentiaaliset työntekijät

Lisätietoja: Visa Myllyntaus, rekrytointipäällikkö, Lassila & Tikanoja, visa.myllyntaus(at)lassila-tikanoja.fi