Puhutaan Työ Kuntoon - varhaisen välittämisen malli

Kauppa myyjat 700
Kuva: Kesko

Kesko-konsernissa on käytössä Puhutaan Työ Kuntoon -malli, jonka avulla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä jo varhaisessa vaiheessa. Malli käsittää kolme osa-aluetta: lisääntyneet sairauspoissaolot, tuen tarve työsuorituksessa tai mahdolliset työyhteisössä ilmenevät ristiriitatilanteet. Mallia oli hieman eri muodoissa käytetty jo aikaisemmin joissain konsernin yhtiöissä, mutta vuonna 2011 aloitettiin systemaattinen työ koko konsernin yhteisen mallin luomiseksi.

Mallin tavoitteena on henkilöstön terveyden edistäminen, työsuorituksen tukeminen sekä työyhteisöjen kehittäminen niin, että jo varhaisessa vaiheessa huolehditaan työntekijän hyvinvoinnista. Mallin mukaisesti asiat otetaan puheeksi kaikkien työntekijöiden kanssa samalla tavalla tilanteen vaatiessa. Keskustelussa esimies keskustelee työntekijän kanssa esimerkiksi mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä, kuten työn muokkauksesta tai ergonomia-apuvälineiden tarpeesta. Myös työyhteisössä ilmeneviin ristiriitatilanteisiin puututaan heti  ja esimiehen tehtävä on pyrkiä johdattamaan henkilöt yhteiseen ratkaisuun. 

Keskustelujen käymistä seurataan ja tarvittaessa esimiehiä tuetaan yhtiön HR:n tai työterveyshuollon toimesta. Mallissa olennaista on, että esimerkiksi kaikki tietyn rajan ylittäneet sairauspoissaolot otetaan aina puheeksi.

Esimiesten pitkäjänteinen valmentaminen ja tukeminen on tuonut esimiehille osaamista ja varmuutta varhaiseen välittämiseen sekä tilanteen aitoon kehittämiseen. Systemaattinen toimintatapa on näkynyt esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentymisenä.

Vuoden 2011 alusta lähtien Kesko-konsernin Suomen yhtiöissä on valmennettu noin 800 esimiestä toimintamalliin. Malli on kaikkien saatavilla myös Keskon yhteisessä intranetissä.

Tavoitteena on ottaa toimintamalli käyttöön jatkossa kaikissa Kesko-konsernin toimintamaissa. Esimiesten valmentamista ja tukemista jatketaan. Toimintamallista on tarkoitus tehdä myös e-learning-ohjelma, jolla edelleen tuetaan esimiesten osaamista laadukkaiden keskustelujen käymisessä.

------------------------------------------------------

Kesko on arvostettu kaupan alan pörssiyhtiö. Se johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja tiedonhallinnan palvelut.

Kesko toimii ruoka-, käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Sen toimialayhtiöt ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Kesko-konserniin kuuluu noin 22 000 työntekijää.


Toimiala:
Kauppa

Kehittämistoiminnan alkamisvuosi: 2011

Kehittämistoiminnan kohderyhmä: Henkilöstö

Lisätietoja: Janna Pirhonen, työhyvinvointipäällikkö, Kesko Oyj, janna.pirhonen(at)kesko.fi