Hakmet käyttää enemmän järkeä ja vähemmän metallia

IMG 1917
Lähde: Hakmet

Muut lähtevät Kiinaan, mutta perheyritys Hakaniemen Metalli on onnistunut kasvamaan Suomessa. Uusilla valmistusmenetelmillä se on karsinut jokaisen tuottamansa tuotteen energia- ja materiaalikuluista vähintään 50 prosenttia. Materiaalien karsimisen ansiosta Hakmetin tuotteet ovat myös alansa ympäristöystävällisimpiä. Hakmetissa uskotaan, että ympäristöystävällisyydestä voi kasvaa merkittävä kilpailuvaltti ja jopa keino pitää valmistava teollisuus Suomessa.

Vantaan Tikkurilan teollisuusalueella on halli, jonka ulkomuodosta ei voi päätellä, että sisällä tapahtuu jotain, millä saattaa olla merkitystä koko Suomen teollisuuden rakennemuutokselle. Hallin ympärillä on autiota.
"Tämä alue oli ennen täynnä konepajayrityksiä", kertoo Hakaniemen Metallin toimitusjohtaja Tero Niemelä. Vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä naapurit katosivat yksi kerrallaan. Ne siirsivät tuotantonsa ulkomaille tai hakeutuivat konkurssiin.

Hakmet selvisi lamasta pienin tappioin ja kasvaa nyt 16 prosentin vuosivauhtia. Löytyykö hallin sisältä ratkaisu konepajateollisuuden säilyttämiseen Suomessa?
Niemelä näyttää kuvaajaa, joka selvittää Hakmetin bisneksen ytimen: yritys myy asiakkailleen pitkän aikavälin säästöjä. Hallissa valmistetut tuotteet ovat vähintään 50 prosenttia kilpailijoiden tuotteita materiaalitehokkaampia.

Materiaalien karsimisen kerrannaisvaikutukset ovat paljon suuremmat kuin äkkiseltään ajattelisi: samalla vähenevät kuljetuskustannukset ja huoltotarve, laitteen laatu yleisesti paranee. "Ja ympäristö kiittää!", huudahtaa Niemelä. Tulevaisuuden säästöjä myymällä Hakmet on siis löytänyt tavan tehdä resurssiviisaudesta kilpailuvaltin markkinoilla.

Isot koneet – pieni kulutus

Niemelä esittelee mielellään Hakmetin valmistamaa maailman suurinta rumpupulpperia – ja syystäkin. Sellua prosessoiva kerrostalon kokoinen Hakmetin rumpupulpperi on puolet kevyempi kuin kilpailijoiden valmistama versio. Se tuo asiakkaalle 40 prosentin taloudellisen säästön. Sen hiilijalanjälki – hankinnasta valmistukseen, rahtaukseen ja asentamiseen saakka – on lähes puolet kilpailijoiden tuotteita pienempi.

Ympäristöystävällisyys on tähän asti ollut materiaalitehokkuuden sivutuote, mutta sen merkitys on Niemelän mukaan kasvamassa. Hän uskoo, että materiaalien, energian ja jätteen hinnat tulevaisuudessa vain nousevat ja sääntely-ympäristö tiukentuu. Hakmetin asiakkaatkin ovat kuulemma nyt heräämässä siihen, että ympäristöystävällisyys nostaa brändin arvoa. "Vielä myydään asiakkaalle säästöjä, mutta seuraavaksi varmaan minimihiilijalanjälkeä", visioi Niemelä.

Hakmet käyttää tuotteissaan jo valmiiksi kierrätettyä metallia ja selvittää energia- ja materiaalitehokkuuttaan minimoidakseen jokaisen työvaiheen, työtunnin ja tuotteiden painon. "Kehitystyössä teemme vain sellaisia muutoksia tuotantoomme, tuotteisiin tai logistiikkaan, jotka säästävät ympäristöä, eivätkä kuormita sitä", Niemelä sanoo.

Innovatiivisten tuotteiden takaa löytyy pitkälle menevä kumppanuusajattelu.
"Kumppanuusajattelua on meillä tehty kohta 60 vuotta", toteaa Niemelä.
"Kun muut istuu asiakkaan kanssa napit vastakkain, me hypätään samalle puolelle pöytää." Käytännössä kumppanuusajattelu tarkoittaa asiakkaiden ongelmien ratkomista ja loputonta, usein ilmaistakin tuotekehitys. Tuotekehitys ja valmistus tehdään Hakmetilla samassa hallissa, jotta tuotteen matka piirustuksesta hitsaukseen ja takaisin on mahdollisimman nopea.

Kun tilaus saapuu halliin, Niemelä kutsuu kaikki suunnittelijat pöydän ympärille miettimään, miten tuote tehdään nopeammin, materiaalitehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin kuin asiakas haluaa. "Sitten kun ratkaisu on yhdessä keksitty, niin innostunein suunnittelija saa piirtää ratkaisun paperille ja tehdä ensimmäisen prototyypin. "Tuotekehitystä tehdään Hakmetissa niin kauan, että suunnittelijat ovat itse tyytyväisiä – huolimatta siitä, että asiakas olisi ollut tuotteeseen tyytyväinen jo kauan sitten. "Asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen parantaa lopulta meidän omaa kilpailukykyämme", selittää Niemelä.

Ratkaisuja hyödynnetään eri puolilla maailmaa

Hakmetin tavoitteena ei ole ratkaista vain asiakkaiden vaan myös asiakkaiden asiakkaiden ongelmia. Ratkaistavat ongelmat saattavat sijaita kaukana Suomesta, sillä Hakmet on tuotantoketjussa usein toisen portaan alihankkija ja varsinainen loppukäyttäjä on Metson tai Outotecin tapainen globaalisti toimiva yhtiö.
Hyvä esimerkki pitkälle menevästä asiakkaan ongelman ratkaisusta on Hakmetin kehittelemä lokalisaatiopaketti.

Paketin ajatuksena on valmistaa kaukaisiin kehitysmaihin menevät tuotteet niin, että ne voidaan helposti koota paikan päällä. Lokalisaatiopaketin ansiosta Hakmetin asiakkaat eivät enää joudu tuomaan kallista erikoisosaamista länsimaista, vaan työvoiman saa hankittua paikan päältä. "Meidän lokalisointimallissa tuotteet tehdään niin, ettei kalliita erikoiskoneita, suuria tuotantolaitoksia tai insinöörin papereita tarvita", selittää Niemelä.
"Yksinkertaiset ohjeet kulkee paketin mukana ja kuka tahansa voi tuotteen koota."

Lokalisointipaketti säästää Niemelän mukaan rahan lisäksi myös ympäristöä.
"Esimerkiksi rahtikilometrejä kertyy huomattavasti vähemmän, kun tuote saadaan pakattua tiiviimmin ja vietyä osina kokonaisten komponenttien sijaan."
Niemelä uskoo, että lokalisaatiopaketin vaikutukset paikallisten työllistämiseen kehittyvissä maissa voivat olla merkittävät. Tutkimusta aiheesta ei vielä ole.

Niemelän mukaan Suomessa olisi mahdollista pitää valmistavaa teollisuutta, jos vain menestyksen edellytykset tunnistetaan. "Kyllä minua surettaa ne konepajayrittäjät, jotka panttaa kotitalonsakin ostaakseen hallille nopeamman koneen. Kiinalaisetkin ostaa sen koneen, ei se ole kilpailuetu." Hakmetissa uskotaan, että kasvu löytyy sen sijaan yksilöllisten tuotteiden valmistamisesta ja niiden loputtomassa räätälöinnistä.
"Siihen kun yhdistetään pyrkimys kehittää koko ketjua tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi, niin kellään ei ole parempia lähtökohtia kuin meillä."

Hakmetilla näyttää olevan juuri sellainen strategia, jollaista tutkimusten mukaan alalla tarvitaan. Teräspalvelutoiminnan tulevaisuus Suomessa -tutkimus osoitti, että suomalaiset teräspalveluyritykset toimivat markkinoilla lähes yhdenmukaisin liiketoimintamallein, toimitusketjut ovat monesti tehottomia ja palveluntarjonta suppeaa. Yritykset eivät oikein uskalla kokeilla uusia strategioita ja viedä palveluajattelua pidemmälle. Hakmetilla kehitystoiminta ja valmistus on tiiviisti integroituna samaan tilaan. Tuotteita valmistetaan aina ketjun lopullista käyttäjää, ei vain ensimmäistä asiakasta ajatellen.

Läpi haastattelun Niemelä palaa Hakmetin kasvun suurimpaan hidasteeseen – epäuskoon.
"Kukaan ei ensikuulemalta usko, että meidän menetelmillä ja tuotteilla säästetään rahaa ja ympäristöä näin paljon kuin laskelmat osoittavat. Alalla ei kai olla totuttu siihen, että asioita voidaan tehdään paremmin", päättää Niemelä.

Mitä yritys tekee kestävästi? Hakmet räätälöi metallituotteensa asiakkaidensa tarpeisiin käyttäen mahdollisimman vähän materiaaleja.
Miksi yritys tekee niin? Kevyemmät ja paremmin suunnitellut tuotteet erottuvat markkinoilla.
Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Hakmetin tuotteet asiakkaalle halvemmaksi, sillä kevyempien tuotteiden kuljetus tulee halvemmaksi ja laadukkaammat tuotteet vaativat vähemmän huoltoa.

Liikevaihto: 1,9 miljoonaa euroa
Voitto: -0,70 %
Toimiala ja toimipaikat: Ruostumattomien teräsrakenteiden valmistusta ja tuotekehitystä Vantaalla tekevä konepajayritys.
Henkilöstö: 14
Omistus: Perheyritys
Kestävyyshuippu: Konepajayritys, joka on onnistunut pitämään tuotantonsa Suomessa ja muuttamaan koko alaa ympäristöystävällisemmäksi.
Vastuu kestävyydestä organisaatiossa: Toimitusjohtaja, suunnittelijat
Vastuullisuusraportointi: Ei ole
Haastateltava: Toimitusjohtaja Tero Niemelä