Oilonin yritysvastuuraportointi on osa hyvää kumppanuutta

OILON  MG 1256Lähde: Oilon

Oilon päätti panostaa yritysvastuuraporttiinsa kunnolla, ja voitti sillä palkinnonkin. Tuloksena oli läpileikkaus siitä, mistä koko firmassa on kysymys: perheyrityksessä töitä tehdään pitkän tähtäimen tulosta ajatellen.

Moderni yhtiö ja luotettava kumppani. Sellaisena polttimoita ja lämpöpumppuja valmistava Oilon haluaa hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwon mukaan näyttäytyä. Yksi osa tätä mielikuvaa on vuoden 2012 Suomen vastuullisuusraportointikilpailun pienten ja keskisuurten yritysten sarjan voittanut yritysvastuuraportti.

"Päätimme kerralla panostaa ja olla kunnianhimoisia. Halusimme tehdä painetun, kivannäköisen 'käsiohjelman', joka on läpileikkaus siitä, mitä me olemme yrityksenä. Meille raportissa on olennaista markkinointihenkisyys, yksityiskohtaisuus ja avoimuus", Leiwo kertoo. Yhteistyökumppaneiden palaute raportista on Leiwon mukaan ollut hyvää.

Vastuullisuusraportointikilpailun tuomaristo piti Oilonin raporttia hyvänä esimerkkinä, siitä miten pienet ja keskisuuret yritykset voivat halutessaan viestiä vastuullisuudestaan. Yritys on raportoinut tarkasti alalleen olennaiset tiedot, kuten energiankäytön ja jätteen tuottamisen.

Vähemmän energiaa – vähemmän kuluja

Oilonilla olikin paljon kiinnostavaa raportoitavaa. Oilonin toimialalla eli polttimoiden ja lämpöpumppujen tuotannossa kaikki toimijat pyrkivät mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviin ja vähäpäästöisiin tuotteisiin. Ympäristökuormitukseen liittyvät lainsäädännölliset standardit kiristyvät jatkuvasti, ja koska asiakkaille pienempi energiankulutus tarkoittaa myös pienempää sähkölaskua, heidänkin vaatimuksensa kovenevat.

Oilon on vastannut paineeseen panostamalla jatkuvasti tuotekehitykseen. "Tarjouskilpailuja voitetaan olemalla uskottavampi ja luotettavampi kumppani ja joskus teknisesti parempi", Leiwo kertoo. 

Uskottavuutta ja luotettavuutta rakentaa myös Oilonin yritysvastuuraportti. Siinä kerrotaan muun muassa yhdestä Oilonin teknisestä vahvuudesta, joka on innovaatio polttimoteknologiassa. Oilonin kehittämä paineistettu poltto vähentää energiankulutusta ja sitä kautta päästöjä. Ympäristölle vähemmän kuormittava tuote tai innovaatio on cleantech-alan paras kilpailuvaltti. Kilpailussa yritetään myös pärjätä tarjoamalla asiakkaalle enemmän palvelua kuin kilpailijat. Yksi yrityksen vahvuuksia on hybridisysteemien toimittaminen – samasta firmasta voi siis ostaa sekä polttoteknologiaa että lämpöpumppuja.

Hyvä raportti on suuritöinen

Raportoinnin tekeminen perusteellisesti ja näyttävästi ei ole pienelle tai keskisuurelle yritykselle mikään pikkujuttu, sillä raportin laatiminen vaati esimerkiksi viestintäosaston rajallisista resursseista suuren osan. Oilonilla raporttityötä teki talon sisäinen ryhmä, viestintäpäällikkö sekä ulkopuolinen konsultti.

Vastuullisuusraportointi on Suomessa ja kansainvälisestikin vapaaehtoista, syynä on se, että pakollinen raportointi lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa eikä tarkkaan määritelty muoto sopisi kaikille firmoille.

Leiwonkin mielestä raportoinnin tulee perustua vapaaehtoisuuteen, mutta hän kannustaa muitakin yrityksiä panostamaan raportointiin periaatteellisista syistä.
"Tekee yritys mitä hyvänsä – oli kyseessä pankki- tai elintarvikeala – on tärkeää että annetaan tietoa avoimesti sitä haluaville. Se kehittää Suomen ja maailman yrityskulttuuria ja edistää moraalista ja selkärankaista toimintaa."

Leiwo muistuttaa, että raportointi on yksi asia ja toiminnan vastuullisuus toinen. Oilon haluaa Leiwon mukaan yrityksenä huolehtia kestävyyden kaikista osa-alueista, eli ympäristöstä, taloudellisesta kehityksestä sekä sosiaalisesta vastuusta. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu esimerkiksi työntekijöistä huolehtiminen. "Perheyrityksessä ei eletä kvartaalitaloudessa, vaan tehdään pitkäjänteisesti töitä. Meillä on esimerkiksi pitkäaikaiset työsuhteet."

Mitä yritys tekee kestävästi? Oilon raportoi yritysvastuustaan palkitusti.
Miksi yritys tekee niin? Se on hyvä markkinoinnin työkalu.
Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Oilon on hyvämainen kumppani, joten se saa lisää liiketoimintaa.

Liikevaihto: 76 miljoonaa euroa
Voitto: 6 % (vuonna 2012)
Toimiala ja toimipaikat: Polttimien ja lämpöpumppujen valmistusta ja myyntiä Lahdessa, Hollolassa, Kokkolassa ja Kiinassa Wuxissa.
Henkilöstö: 360
Omistus: Perheyritys
Kestävyyshuippu: Yritysvastuuraporttikilpailun voitto
Vastuu kestävyydestä organisaatiossa: Markkinointi
Vastuullisuusraportointi: Julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin
Haastateltava: Hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo