Pauligin kahvipapujen jäljittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Paulig tekee työtä jäljittääkseen kahvipapujen lähteet mahdollisimman tarkasti, koska tuotanto-olot ja ympäristövaikutukset kiinnostavat kuluttajia entistä enemmän. Työ ei ole valmis vuodessa tai kahdessa, vaan siihen pitää sitoutua pitkäaikaisesti.

Pauligin yritysvastuupäällikkö Leena Miettinen kertoo, että kahviyhtiön aktiivinen työ vastuullisuuskysymysten parissa alkoi vuosituhannen vaihteessa. "Keskustelu yritysvastuusta kiihtyi silloin ja se oli meille kiinnostava asia. Halusimme selvittää, että missä mennään meidän yrityksessä", Miettinen sanoo. Selvisi, että kaikkia asioita ei voi ratkaista heti tai yksin. Tarvittiin sekä pitkäjänteistä toimintaa että yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Luottamus ja vastuullisuus maistuvat hyvässä kahvissa

Ensimmäinen askel oli keskusteluyhteyden avaaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän jälkeen yhtiö täydensi osto-ohjeistustaan ja laati toiminnalleen eettisten periaatteet. Ohjeistuksessa ja periaatteissa määriteltiin muun muassa ne kriteerit, jotka Paulig halusi kahvitilojen täyttävän. Alkuperämaissa toimivat kahvitoimittajat sitoutuivat noudattamaan niitä. "Hyvä lähtökohta työlle oli, että olemme aina valinneet huolella toimittajamme ja tunnemme heidät.", Miettinen sanoo.

Kahvialalla alihankkijat ovat Pauligin kokoisille firmoille välttämättömiä, sillä hyvin suuri osa kahvista viljellään pientiloilla jotka eivät tuota lähellekään sellaisia eriä, joita Paulig tarvitsee. "Yhteistyöhön tämä pitkälti kiteytyy. Koska tiloja on kymmeniä tuhansia, kaikkia tiloja ei voida suoraan valvoa, joten meidän on voitava luottaa alihankkijoihimme. Työtä tehdään pitkälti henkilökohtaisella vaikuttamisella. Osto-organisaatiomme ja yrityksemme johdon edustajat tapaavat säännöllisesti kahvitoimittajiamme eri maissa ja käyvät kahvitiloilla useita kertoja vuodessa", Miettinen sanoo.

Pauligin johto oli alusta asti mukana vastuullisuustyössä. "Osto-ohjeistusta ryhdyttiin kehittämää silloisen toimitusjohtajan ja ostojohdon kanssa", Miettinen kertoo. Hän näkee, että Pauligin valtti vastuullisuuskysymyksissä on ollut se, että yrityksen johto on ollut työssä mukana.

Kahvin jäljitettävyys on tärkeää, koska jos kahviyhtiö ei tiedä raaka-aineen tarkkaa alkuperää, sen on mahdoton vaikuttaa millään tavalla papujen kasvatusolosuhteisiin. Tämä on olennaista vastuullisuuden näkökulmasta, mutta ketjun tuntemus on myös laaduntarkkailun väline. Tasalaatuisuus on kahvissa erittäin tärkeää, ja kahvia maistellaan Pauligilla tarkasti.

Tavoitteena kestävää kahvia kaiken kattavasti

"Laatu on yllättävän herkkä mittari viljelyolojen muutoksille", Miettinen kertoo.
Jos papujen alkuperä on tarkasti tiedossa, ongelmaan voidaan puuttua heti. Viljelijän kannalta on olennaista tietää, jos laadussa on ongelmia, ja ympäristön kannalta ja taloudellisesti on hyvä, jos Pauligin kahvintuotantoon kelpaamattomia papuja ei laivata Suomeen. "Me haluamme saada oston kerralla oikein", Miettinen sanoo. Jäljitettävyys on siis osa sekä laadunvalvontaa että eettisyyden valvontaa.

Pauligin käyttämien kahvipapujen jäljitettävyysluvut on korkeita, mutta töitä riittää vielä. Tällä hetkellä osuuskuntatasolle pavuista on jäljitettävissä 90 prosenttia ja tilatasolle asti melkein puolet. Pitkäjänteisyyttä vaativa prosessi on ollut Pauligille palkitseva. "Ennen ajateltiin, että ei niitä papuja pysty mitenkään jäljittämään. Nyt me huomaamme, että pystymme kyllä vaikuttamaan, jos haluamme. Me haluamme tietää enemmän ja asiakkaamme haluavat myös", Miettinen sanoo.

Kahvialan vastuullisuus ei kuitenkaan rajoitu jäljitettävyyteen. Tuottajamaissa viljelijöitä täytyy auttaa sopeutumaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja auttaa osaltaan hidastamaan sitä. Paulig on mukana kansainvälisten järjestöjen, kuten International Coffee Partnersin hankkeissa, joissa viljelijöille annetaan työkaluja ympäristöystävällisemmän viljelyn kehittämiseen. Sosiaaliseen kestävyyteen taas kuuluu, että pienviljelijöitä ohjataan viljelemään kahvin lisäksi myös ruokakasveja.

Reilun kaupan kahvi ja muut sertifikaatit ovat suomalaisille tuttuja, ja kahvin erikoisliikkeet ostavat Direct Trade -kaupalla pieniä eriä kahveja suoraan tiloilta korkeaan hintaan. Eettisyys siis kiinnostaa kuluttajia. Pauligillakin on valikoimissaan reiluja Mundo-kahveja. Miksei sitten sertifioituihin kahveihin ole siirrytty kokonaan? "Sertifioitua kahvia ei ole vielä kauheasti saatavilla, joten rinnalle täytyy miettiä muita keinoja", Miettinen sanoo. Sertifioitua tai ei, Pauligin tavoitteena on, että kaikki kahvi on kestävästi tuotettua.

Mitä yritys tekee kestävästi? Paulig on tehnyt paljon työtä kahviraaka-aineen jäljitettävyyden eteen.
Miksi yritys tekee niin? Kuluttajia kiinnostaa kahvin alkuperä entistä enemmän.
Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Kuluttaja valitsee hyvillä mielin Pauligin.

Liikevaihto: 332 miljoonaa euroa
Voitto: 11 %
Toimiala ja toimipaikat: Teen ja kahvin valmistus, pääkonttori Helsingissä
Henkilöstö: Kahvialalla 500, konsernissa noin 2000
Omistus: Perheyritys
Kestävyyshuippu: Arvoketjun jäljitettävyys
Vastuu kestävyydestä organisaatiossa: Yritysvastuuryhmä ja johto
Vastuullisuusraportointi: Vuosittainen vastuullisuusraportti
Haastateltava: Yritysvastuupäällikkö Leena Miettinen