Diacorin vastuullisuus on kilpailuetu terveysmarkkinoilla

diacorLähde: Diacor

Diacor on yhteiskunnallinen yritys, jonka voitot kanavoidaan Helsingin Diakonissalaitoksen työhön. Yritysmuoto mahdollistaa yhteiskunnallisen toiminnan sisällyttämisen osaksi yrityksen ydintoimintaa – tämä on Diacorille selvä kilpailuetu.

Diacorin juuret ulottuvat 1960-luvun loppuun, jolloin ryhmä lääkäreitä perusti Lauttasaaren Tutkimuskeskus –nimisen yrityksen. 10 vuotta myöhemmin Helsingin Diakonissalaitos osti yrityksen ja yhdisti siihen Diakonissalaitoksen sairaalan. Vuosikymmenien aikana Diacor on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista yksityisten terveyspalveluiden tarjoajista.

Yrityksen tuotoilla rahoitetaan diakoniatyötä

Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen omistama ja sen toiminnan taloudellinen moottori – yrityksen osinkotuloilla rahoitetaan Diakonissalaitoksen työtä, johon kuuluu esimerkiksi päihdeongelmaisten auttamista ja lasten sijaishuoltoa. Diacor täyttää yhteiskunnallisen yrityksen vaatimukset eli se olemassaolon tarkoituksena on jonkin yhteiskunnallisen tehtävän hoitaminen kannattavan liiketoiminnan avulla. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitoistaan yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen ja on luonteeltaan avoin ja läpinäkyvä. Nämä kriteerit täytettyään yritys voi hakea Suomalaisen työn liiton myöntämää Yhteiskunnallisen yrityksen –merkkiä. Sellaisen Diacor sai yhtenä ensimmäisistä suomalaisyrityksistä helmikuussa 2012.

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vastuu on siis vahvasti sidottu Diacorin toiminnan ytimeen.
Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sanoo myös, että yhteiskunnallinen osallistuminen on Diacorille myös kilpailuvaltti. "Terveydenhuollossa on ihan tosi kova kilpailu, ja tämä on yksi aivan ainutlaatuinen kilpailutekijä, jolla on selvää merkitystä." Miten tämä näkyy käytännössä? "Sanoisin, että vastuullisuus ja eettisyys on nousevia trendejä. Yhä useampi asiakas haluaa valita [vastuullisen toimijan]", Vepsäläinen kertoo.

Terveydenhoitopalveluissa on myös erittäin tiukka kilpailu osaavasta työvoimasta. Vastuullisuudesta tuleva hyvä maine on Diacorille kilpailuetu kamppailussa parhaista työntekijöistä. "Rekrytointitilanteessa yhteiskunnallinen toimijuus on selkeä etu", Vepsäläinen sanoo. Diacorissa on myös panostettu työtyytyväisyyteen huomattavasti. Esimerkiksi Varjostus -hankkeessa diacorilaiset ovat saaneet tutustua työtovereihinsa tehtäviin, ja esimiehille tarjottiin psykologin valmennusta, jotta hän voisi tarttua aktiivisemmin työyhteisön haasteisiin.

Diacor mittaa työtyytyväisyyttä muun muassa osallistumalla Great Place to Work –tutkimukseen. Vuonna 2012 Diacor saavutti toisen sijan Ikean jälkeen suurten työnantajien sarjassa.

Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ovat viime aikoina olleet laajalti julkisen linssin alla verosuunnittelun johdosta. Terveydenhuolto on muutenkin julkisuudessa laajalti seurattu toimiala, joka vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään. "Terveydenhuollossa ehkä vielä tavallista enemmän odotetaan vastuullista ja kestävää toimintatapaa.", sanoo Vepsäläinen.

Pitkäjänteisyys on avain vastuullisuuteen

Diacorilla pelkkä voittojen kanavoiminen Diakonissalaitoksen työhön ei riitä, vaan vastuullisia toimintatapoja pyritään tuomaan mahdollisimman paljon osaksi yrityksen strategiaa ja ydinliiketoimintaa.

"Diacor on yritys, jonka tehtävä on tuottaa voittoa. Voiton halutaan kuitenkin olevan kohtuullista ja sitä seurataan lähinnä pitkällä tähtäimellä.", Vepsäläinen painottaa. Vepsäläinen korostaa yhteiskunnallisen omistajan erityislaatuisuutta – pitkän tähtäimen kestävyys on Diakonissalaitokselle ensisijaista. Pitkäjänteisyyden teema näkyy monella tavalla. Diacorin strategiassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä asiakkaiden terveyden edistämiseksi – esimerkiksi työterveyshuollon avulla Diacor pyrkii puuttumaan huonoista elintavoista johtuviin ongelmiin Suomessa. "Viime vuonna jo 40 prosenttia toiminnastamme oli ennaltaehkäisevää työtä", Vepsäläinen korostaa.

Diacorilla vastuullinen toiminta ja yhteiskunnallisen roolin huomioiminen on siis omistajasta lähtöisin oleva toimintamalli. "Se näkyy muun muassa siinä, millä profiililla rekrytoidaan yrityksen toimitusjohtaja", Vepsäläinen sanoo. Toimitusjohtajan valinnassa kiinnitetään huomiota vastuullisuuden johtamiseen sekä toimitusjohtajan arvoihin. Varsinaisesta vastuullisuuden johtamisesta ja suunnittelusta Vepsäläinen vastaa yhdessä yrityksen viestintäjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa. Heidän työnään on siirtää yhteiskunnallinen kestävyys osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Mitä yritys tekee kestävästi? Diacor on yhteiskunnallinen yritys, jonka liikevoitot käytetään Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniatyöhön.
Miksi yritys tekee niin? Diacorin vastuullisia toimintatapoja ajavat erityisesti yrityksen omistaja sekä yrityksen vahva arvopohja.
Miten kestävyys kanavoituu voitoiksi? Diacor hyötyy vastuullisuudesta ja kestävyydestä erityisesti mainehyötyinä. Niin asiakkaat kuin työntekijät valitsevat Diacorin osittain sen vastuullisuustyön perusteella.

Liikevaihto: 66,7 mijoonaa euroa
Voitto: 8,30 %
Toimiala ja toimipaikat: Diacor on lääkäriasemaketju, jolla on 13 lääkäriasemaa sekä sairaala pääkaupunkiseudulla.
Henkilöstö: 640 työntekijää ja 700 itsenäistä toimenharjoittajaa
Omistus: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Kestävyyshuippu: Diacor on yhteiskunnallinen yritys
Vastuu kestävyydestä organisaatiossa: Toimitusjohtaja vastaa yhdessä johtoryhmän kanssa
Vastuullisuusraportointi: Vuodesta 2009 raportointi, joka perustuu osittain GRI-järjestelmään
Haastateltava: Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen