Päättyneet valmennukset

2015 Master Class kopio 

Tältä sivulta löydät tietoa FIBSin jo päättyneistä koulutuksista ja valmennuksista:

Laajojen, 2-4 päivää kestävien valmennusten lisäksi FIBS järjestää myös pienempiä teemakohtaisia työpajoja sekä erillisinä kokonaisuuksina että seminaarien yhteydessä, tietoa näistä - sekä menneistä että tulevista - löytyy Tilaisuudet-osiosta.

 

IHMISOIKEUSKOULUTUS (2014-16)

FIBS on järjestänyt jäsenilleen ihmisoikeusvalmennusta (nyk. Ihmisoikeusvalmennus) vuodesta 2014 alkaen. Valmennusten taustalla ovat vuonna 2011 julkaistut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet, jotka velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan: kartoittamaan toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, luomaan järjestelmät riskien välttämiseksi sekä laatimaan prosessit mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Nelipäiväisissä valmennuksissa on tarjottu

 • tietoa ihmisoikeuksien historiasta ja yleisestä merkityksestä sekä siitä miten ihmisoikeudet linkittyvät liiketoimintaan
 • tietoa ihmisoikeuksien sisällöstä ja käytännön merkityksestä yritystoiminnalle
 • tukea ja välineitä
  • ihmisoikeuksia koskevan vaikutus- ja riskienarvioinnin tekemiseksi
  • ihmisoikeusstrategian laatimiseksi tai täsmentämiseksi
  • ihmisoikeusvastuun integroimiseksi eri toimintoihin
 • vinkkejä ja työkaluja yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen ihmisoikeusviestintään, myös ihmisoikeusriskien toteutumistilanteissa, sekä
 • mahdollisuus verkostoitua ja jakaa tietoa luottamuksellisesti yritysten ja muiden alan toimijoiden kesken.

Ihmisoikeusvalmennukseen on kolmen vuoden aikana osallistunut asiantuntijoita kaikkiaan 27 yrityksestä: Elisa, Ensto, Fazer, Fortum, Fujitsu, Kesko, Konecranes, Meira, Metsä Group, Microsoft, Neste, Nokia, Nokian Renkaat, Nordea, Outotec, Paulig, Posti, Reima, Rovio, SOK, Tieto, Tokmanni, Tuko Logistics, UPM Kymmene, Vaisala, Valmet ja Wärtsilä.

Ihmisoikeusvalmennusten keskeinen sisältö on koottu "Yritykset ja ihmisoikeudet – ohjeita YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toteuttamiseen" -käsikirjaksi, jonka voit ladata käyttöösi Julkaisut-sivulta.

Vuosina 2014, 2015 ja 2016 järjestetyt ihmisoikeusvalmennukset toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.

 

LIIKETOIMINNAN SOSIO-EKONOMISET KEHITYSVAIKUTUKSET -OHJELMA (2015-16)

Vuosina 2015-16 järjestetyn ohjelmakokonaisuuden aikana yritykset haastettiin mukaan analysoimaan ja ymmärtämään oman liiketoimintansa sosio-ekonomisia vaikutuksia sekä hyödyntämään näin saatua tietoa oman liiketoimintansa kehittämisessä sekä vastuullisuustyössään.

Ohjelmakokonaisuus käynnistyi joulukuussa 2015 aloitusseminaarilla Measuring social impact 101 - Teoriasta käytäntöön, jatkui keväällä 2016 järjestetyssä Impact-työpajasarjassa ja päättyi joulukuussa 2016 järjestettyyn Sosiaalisesti vastuullista bisnestä -seminaariin.

Ohjelman seminaarit olivat avoimia FIBSin yritysjäsenille ja järjestöille. Kolmesta työpajasta koostuneeseen Impact-työpajasarjaan mahtui mukaan viisi FIBSin yritysjäsentä: Tieto, TNS Gallup, Valmet, Varma ja Yleisradio. Työpajoissa yritykset saivat mahdollisuuden analysoida oman liiketoimintansa sosio-ekonomisia vaikutuksia, työpajoihin osallistui myös järjestöjä ja muita organisaatioita, joilla on kokemusta kehitysvaikutusten mallintamisesta sekä kiinnostusta tehdä mallinnusta koskevaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Ohjelmakokonaisuus oli osa FIBSin ulkoministeriön tukemaa Yritysvastuu ja globaali kehitys –hanketta, ja se toteutettiin läheisessä yhteistyössä FIBSin sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelman keskeinen sisältö on koottu julkaisuun Business Matters - Measurement of socio-economic impacts of business activities.

 

YRITYKSET & BIODIVERSITEETTI MASTER CLASS (2014-16)

Luontopääoma tarkoittaa kaikkia niitä palveluita ja hyötyjä, joita yritys saa luonnosta, sekä niitä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia, joita yrityksillä on luontoon. Luontopääoman yhteydessä käytetään usein termiä biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus, erityisesti puhuttaessa uusiutumattomien luonnonvarojen säilyttämisestä tai kadosta.

FIBS on järjestänyt jäsenyrityksilleen luontopääomaan liittyvää valmennusta vuodesta 2014 alkaen. Yritykset & Business Master Class -valmennus (nyk. Luontopääomavalmennus) oli suunnattu niille FIBSin jäsenyrityksille, joille luonnon monimuotoisuus on erityisen olennainen ja ajankohtainen teema.

4-5 työpajasta ja kenttäretkestä koostuneissa valmennuksissa osallistujat oppivat

 • ymmärtämään yritystoiminnan sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteydet
 • tunnistamaan, arvioimaan ja mittamaan yrityksen liiketoiminnan vaikutuksia ja riippuvuuksia biodiversiteettista ja ekosysteemipalvleuista sekä tuotteistamaan oman biodiversiteettitoimintansa
 • arvottamaan biodiversiteetin ja ekosysteemipalvelut omassa yrityksessään
 • millaisia keinoja on olemassa liiketoiminnan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja hallitsemiseksi (kompensaatio osana biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden hyödyntämistä ja turvaamista), sekä
 • viestimään biodiversiteettiin liittyvistä ratkaisuistaan.

Valmennuksen on suorittanut vuosina 2014-16 kaikkiaan 29 yritystä ja organisaatiota: AngloAmerican, Destia, Elisa, Fazer, Fiblon, Fingrid, Finlayson, Finnair, Fortum, Gasum, ISS, Kesko, Lassila&Tikanoja, Lemminkäinen, NCC Roads, Neste, Nokian Renkaat, OP, Rakennusteollisuus, Rudus, Senaatti-kiinteistöt, Sinebrychoff, Skanska, SOK, SRV, Stora Enso, Tapio, Tikkurila, TVO ja YIT.

Valmennukseen osallistuneiden yritysten kokemuksista, kehittämissuunnitelmista ja ratkaisuista voit lukea valmennusten loppuraporteista "Yritysvastuun uusi musta (2015)" ja "Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen (2014)", raportit löytyvät Julkaisut-sivulta.

 

IHMISOIKEUSKOULUTUS VALTIO-OMISTEISILLE YRITYKSILLE (2015)

Vuonna 2015 FIBS järjesti valtio-omisteisille yrityksille räätälöidyn ihmisoikeusvalmennuksen, johon osallistui 37 asiantuntijaa 24 valtion kokonaan, osittain tai välillisesti omistamasta yrityksestä.

Yhdestä seminaarista ja kahdesta työpajasta koostuvan valmennuskokonaisuuden tavoitteena oli auttaa valtio-omisteisia yrityksiä alkuun liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutusten arviointiin ja johtamiseen liittyvässä työssä. Valmennus tarjosi konkreettisia työkaluja ja malleja ihmisoikeusvaikutusten ja –riskien kartoittamiseksi, ihmisoikeussitoumuksen laatimiseksi ja ihmisoikeuksien integroimiseksi koko liiketoimintaan - hyviä raportointi- ja viestintäkäytäntöjä unohtamatta.

Valmennuksessa käsiteltiin ihmisoikeuksia laajasti, toimitus- ja alihankintaketjuista henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamiseen, Erityisnäkökulmana oli lasten oikeudet.

Valmennus toteutettiin ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.