Valmennukset


HKA 0521 2 X

FIBSin valmennukset ovat jäsenille mahdollisuus syventää osaamistaan ajankohtaisista yritysvastuun teemoista, kuulla muiden yritysten ja toimijoiden ratkaisuista ja käytännöistä, verkostoitua ja löytää uusia potentiaalisia benchmarking-kumppaneita.

Valmennusten teemat valitaan samalla periaatteella, jolla suunnittelemme kaikkea toimintaamme: teemat ovat sekä yritysten liiketoiminnan kannalta merkittäviä että yhteiskunnallisesti tärkeitä. Teemojen merkittävyyden ja tärkeyden määrittelyssä otamme huomioon jäsenten toiveet ja näkemykset, yritysvastuutrendit Suomessa ja muualla maailmassa sekä yleiset elinkeinoelämän painopisteet ja kehityssuunnat.

Laajojen 2-4 päivää kestävien valmennusten lisäksi FIBS järjestää myös pienempiä teemakohtaisia työpajoja sekä erillisinä kokonaisuuksina että seminaarien yhteydessä, tietoa kaikista tilaisuuksistamme - menneistä ja tulevista - löydät  Tilaisuudet-sivulta.


AJANKOHTAISET VALMENNUKSET

Ihmisoikeusvalmennus elintarvikealan yrityksille

FIBSin ja Reilu kauppa ry:n yhteistyössä järjestämä valmennus on suunnattu elintarvikealan yrityksille, joilla on ostoja tai tuotantoa kansainvälisillä markkinoilla. Valmennuksen tavoitteena on tukea yrityksiä kartoittamaan oman toimintansa kipukohtia ja tarjota työkaluja niiden liennyttämiseen.

Ihmisoikeusvalmennus PK-yrityksille

FIBS järjestää syksyllä 2017 pienille ja keskisuurille yritysjäsenilleen suunnatun ihmisoikeusvalmennuksen, jonka tavoittena on tarjota perustietoa ihmisoikeuksista ja niiden merkityksestä liiketoimiminnassa sekä auttaa yrityksiä pääsemään alkuun ihmisoikeuksiin liittyvien käytäntöjen kehitystyössä.

Luontopääomavalmennus 2017

Luontopääomavalmennus auttaa yrityksiä huomioimaan luonnon tarjoamat palvelut ja hyödyt liiketoiminnassaan. Valmennus on jatkoa vuodesta 2014 alkaen järjestetylle FIBSin Biodiversiteetin Master Class -valmennukselle.

PÄÄTTYNEET VALMENNUKSET