Muut FIBSin tutkimukset

 

BISNES 2030 kysely (2017)

BISNES2030_Foorumi_pikkubanneri2.png 

 

Miten olennaisina suomalaisyritykset pitävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja mihin tavoitteisiin panostetaan eniten? Mitä on jo tehty käytännössä, mitä on suunnitteilla ja miksi? Miten suomalaiset yritykset ylipäätään arvioivat toimintansa riittävyyttä tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Lehdistötiedote: Valtaosa yrityksistä pitää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita liiketoimintansa kannalta olennaisina - mutta ei liiketoimintamahdollisuutena​

 

Vastuullisen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen arvioinnin kehitystyö (2017)

MARTUT.png

 

FIBSin ja Työsuojelurahaston rahoittama ”Vastuullisuuden ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen arviointi (MARVI)” -tutkimushankkeen tutkimusosuudessa kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa monimuotoisuusjohtamisen itsearviointimenetelmää. Osana tutkimusta toteutettu johtamisen itsearviointi osoitti, että yritykset olivat strategiatasolla käytännön toimintoja proaktiivisempia. Hankkeen avulla voitiin lisätä yritysten ymmärrystä osallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun merkityksestä, ja se auttoi yrityksiä näkemään monimuotoisuuden osaamisena ja kilpailukyvyn lähteenä. Katso myös video "Monimuotoisuudesta lisäarvoa"