JULKAISUT

 

Tältä sivulta löydät FIBSin tietopaketit, oppaat, työkirjat ja yhteenvetoraportit, vuosikertomukset sekä lehdet  (vuosilta 2006-2012). Osa materiaaleista on vain FIBSin jäsenten käytettävissä, muut voit ladata käyttöösi maksutta.

TIETOPAKETIT

fibs_saferglobe_2018.png

 

Guidebook for companies on business in fragile or conflict contexts (2018)

The guidebook is for companies interested or already doing business in fragile or conflict contexts.

       
             
nollatoleranssi.png  

Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle (SU) / Nolltolerans mot sexuella trakasserier (2018) (SV)

Käytännön ohjeita työnantajille ja työntekijöille häirinnän torjumiseksi työpaikoilla. 

  migration2.png  

Migration, human trafficking & forced labour: How to avoid risks and increase transparency in labour supply chains (2018)

Key terms and legislation, facts and figures.

             

vam17.png
 

Vammaiset ihmiset työelämässä ja asiakkaina (2017)

Termit, lait, tilastot, tuet, työ-kalut - tietopaketti rekrytoin-nista, johtamisesta, markkinoin-nista ja yritysvastuusta vastaaville

 
pak.png
 

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat työelämässä ja asiakkaina (2017)

Termit, lait, tilastot, tuet, työkalut - tietopaketti rekrytoinnista, johtamisesta, markkinoinnista ja yritysvastuusta vastaaville

             
OPPAAT, TYÖKIRJAT JA YHTEENVETORAPORTIT

 

Luonnosta liiketoimintaan ja takaisin (2017)

FIBSin kolmanteen Yritykset ja Biodiversiteetti -valmennukseen osallistuneiden yritysten ratkaisut ja käytännöt biodiversiteetin suojelemiseksi.

   bm.png  

Business Matters (ENG)Liiketoiminta vaikuttaa (SU) (2017)

Yritykset voivat vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Otetaanko nämä vaikutukset huomioon teidän yrityksenne  päätöksenteossa?

             
Kansi_bio.jpg  

Yritysvastuun uusi musta (2016)

FIBSin toiseen Yritykset ja biodiversiteetti -valmennukseen osallistuneiden yritysten ratkaisut ja käytännöt biodiversiteetin suojelemiseksi.

   Kansi_io.jpg  

Yritykset ja ihmisoikeudet (2015)

Julkaisuun on koottu FIBSin 2014-15 järjestettyjen ihmisoikeuskoulutustilaisuuksien   keskeinen sisältö.

             
 Kansi.png  

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille (2015)

Tietoa yhdenvertaisuuslaista ja ohjeita  yhdenvertaisuussuunnittelun laatimiseksi.

  BIO_kansi.png  

Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen (2015)

FIBSin ensimmäiseen Yritykset ja biodiversiteetti -valmennukseen osallistuneiden yritysten ratkaisut ja käytännöt biodiversiteetin suojelemiseksi.

             
FIBS_2015_Added_value_from_nature_to_sustainable_business.png  

Added Value from Nature to Sustainable Business 2015

Englanninkielinen versio Lisäarvoa luonnosta ympäristöä säästäen -julkaisusta.

  Liiketoimintakehittyvillamarkkinoilla kansi  

Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla (2014)

Tietoa ja esimerkkejä toimitusketjun vastuullisuuden hallintaan.

             
SustainableFInland2014 kansi  

Sustainable Finland 2014

FIBSin toimittama Suomen ensimminen yritysvastuun vuosikirja tarjoaa läpileikkauksen Suomen parhaista vastuullisista ratkaisuista ja käytännöistä

   monimuotoisuuden_johtaminen.png    

Monimuotoisuuden johtaminen (2014)

Monimuotoisuusverkoston jäsenten käyttöön luotu tavoitteiden, strategian ja toiminnan itsearviointityökalu

             
mm-opas.png  

Monimuotoisuuden johtamisen opas (2014)

Monimuotoisuusverkoston jäsenten käyttöön luotu julkaisu täydentää monimuotoisuuden johtamisen itsearviointityökalua.

   kansi2.png  

Yritysten ja järjestöjen yhteistyön arki (2013)

Tietoa yritysten järjestöyhteistyön käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

             
Muut julkaisut - FIBS yhteistyössä mukana


blueprint_kansi.png
 

Blueprint For Embedding Human Rights in Key Company Functions (2016)

How to embed Human Rights in three company functions, Risk, Human Resources and Procurement.

 

 
diversity_kansi.png
 

Diversity within SMEs (2015)

A guide for SME managers wishing to improve the competitiveness and the social and economic performance of their business by building on the diversity of their workforce. 

 

VUOSIKERTOMUKSET

FIBS_Vuosikertomus_2018.png  

FIBSin vuosikertomus 2017

FIBSin jäsenmäärä kasvoi 8 % ja vuoden lopulla jäseniä oli 317. Monimuotoisuusverkoston jäsenmäärä kasvoi 22 % ja oli vuoden lopussa 121.

  vuo17.png  

FIBSin vuosikertomus 2016

FIBSin jäsenmäärä kasvoi 7 % ja vuoden lopulla jäseniä oli kaikkiaan 292. Monimuotoisuusverkoston jäsenmäärä kasvoi 29 % ja oli vuoden lopussa 99.

             

vuosikertomuskansi.png

 

FIBSin vuosikertomus 2015

FIBSin jäsenmäärä nousi 7 %, vuoden lopulla jäseniä oli kaikkiaan 273.  Monimuotoisuusverkoston jäsenmäärä kasvoi 36 %, jäseniä verkostolla oli vuoden lopulla 77. Tilaiuuksia järjestettiin kaikkiaan 42.
 

Kansi13.png

 

FIBSin vuosikertomus 2014

FIBSin jäsenmäärä kasvoi 13 %, tilaisuuksia järjestettiin ennätysmäärä (36), Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelma ja Ihmisoikeuskoulutus yrityksille käynnistyivät.

             
FIBS_vuosikertomus_2013.png  

FIBSin vuosikertomus 2013

FIBSin jäsenmäärä kasvoi 9 %, tilaisuuksia järjestettiin 30, FIBSin Järjestötori- ja Kehittyvät markkinat -hanke käynnistyivät.

   FIBS_vuosikertomus_2012.png  

FIBSin vuosikertomus 2012

FIBSin jäsenmäärä kasvoi 14 %,  monimuotoisuusverkoston toiminta käynnistyi.

 

 

VASTUULLINEN VAIKUTTAJA JA FIBS-LEHTI

FIBSin Vastuullinen Vaikuttaja -lehteä (aik. FIBS-lehti) on julkaisu vuosina 2001-2012. Voit lukea lehtiä pdf-muodossa vuodesta 2006 alkaen.

VV 2012    VV 2011    VV 2011 Liite    VV 2010 
2012   2011   2011 (liite)   2010
             
VV 2 2009    VV 1 2009    VV 2 2008    VV 1 2008 
2009 Syksy   2009 Kevät   2008 Syksy   2008 Kevät
             
FIBS 2 2007    FIBS 1 2007    FIBS 2 2006    FIBS 1 2006 
2007 Syksy   2007 Kevät   2006 Syksy   2006 Kevät