Muut tutkimukset

 

Vastuullisen ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen arvioinnin kehitystyö (2017)

MARTUT.png

 

FIBSin ja Työsuojelurahaston rahoittama ”Vastuullisuuden ja monimuotoisuutta tukevan johtamisen arviointi (MARVI)” -tutkimushankkeen tutkimusosuudessa kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa monimuotoisuusjohtamisen itsearviointimenetelmää. Osana tutkimusta toteutettu johtamisen itsearviointi osoitti, että yritykset olivat strategiatasolla käytännön toimintoja proaktiivisempia. Hankkeen avulla voitiin lisätä yritysten ymmärrystä osallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun merkityksestä, ja se auttoi yrityksiä näkemään monimuotoisuuden osaamisena ja kilpailukyvyn lähteenä.