Yritysvastuun trendit ja käytännöt

1 (kopio).png

FIBSin yritysvastuututkimus on Suomen laajin suurten ja keskisuurten yritysten vastuullisuutta kartoittava kyselytutkimus. Tutkimus tarjoaa kattavan kokonaiskuvan yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytännöistä, haasteista ja tulevaisuuden näkymistä.

FIBSin yritysvastuututkimuksen laajoista yhteenvetoraporteista sekä toimialaraporteista saat hyvää taustatietoa strategisen suunnittelun ja vastuullisuustoiminnan kehittämiseksi:

 • Vertailutietoa eri toimialojen vastuullisuuskäytännöistä
 • Vinkkejä liiketoimintojen vastuullisuustyön kehittämiseksi ja kilpailijaseurannan tehostamiseksi
 • Taustatietoa sisäisen vastuullisuuskoulutuksen ja viestinnän sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi

Kyselyyn osallistuu vuosittain kaikkiaan 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja asiantuntijaa Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä (vastaajamäärä täyttää luotettavan otoksen kriteerit). Noin puolet vastaajista on toimitusjohtajia.

Tutkimuksessa kysytään:

 • Miten olennainen tekijä vastuullisuus on yritysten kannalta juuri nyt
 • Ketkä tai mitkä toimijat vaikuttavat eniten siihen, missä määrin yritykset ovat sitoutuneet vastuullisuuteen
 • Millaisia vastuullisuuden johtamiskäytäntöjä yritykset soveltavat
 • Mitä yhteiskuntavastuuteemoja yritykset pitävät olennaisimpina
 • Mitä toimenpiteitä yritykset ovat tehneet olennaisten yhteiskuntavastuuteemojen edistämiseksi
 • Millaista (kansalais)järjestöyhteistyötä yritykset tekevät
 • Mitä kansainvälisiä toimintaperiaatteita tai ohjeistoja yritykset noudattavat
 • Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yrityksille eli miksi vastuullisuuteen panostetaan
 • Minkä mittarien kautta yritykset seuraavat vastuullisuustavoitteidensa täyttymistä
 • Mitkä ovat yritysten keskeiset vastuullisuuden johtamisen haasteet ja mikä on haastavin vastuullisuusteema
 • Miten yritykset arvioivat vastuullisuuden merkityksen sekä vastuullisuuteen käytettävien resurssien määrän muuttuvan tulevan 5 vuoden sisällä

Tilaa FIBSin yritysvastuututkimuksen tutkimusraportit käyttöösi

Laaja yhteenvetoraportti - Kokonaiskuva yritysvastuun tilasta Suomessa

Laajasta yhteenvetoraportista löydät vastaukset kaikkiin tutkimuskysymyksiin graafeina, koostetusti kaikilta toimialoilta, vertailutietoa edellisvuosiin sekä FIBSin kommentteja, johtopäätöksiä ja suosituksia yrityksille, miten toimintaa kannattaa jatkossa kehittää. 

Hinta: 500 € + alv - Tilaa raportti

FIBSin jäsenille maksuton - Lataa raportti (edellyttää käyttäjätunnusta)

Toimialaraportit - Benchmarking-tietoa kilpailijaseurannan tehostamiseksi

Toimialakohtaisista raporteista löydät tarkempaa tietoa elintarviketeollisuuden, energiateollisuuden, kemianteollisuuden, kone- ja metalliteollisuuden, liike-elämän palveluiden, rakennusteollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan yritysten osalta, sekä vertailutietoa kunkin vuoden kokonaistuloksiin graafeina.

Hinta: 750 €/kpl + alv, FIBSin jäsenille 400 €/kpl + alv - Tilaa raportit 

Toimitusjohtajat vs. yritysvastuusta vastaavat johtajat / asiantuntijat

Raportista löytyy vertailutietoa, miten tutkimukseen vastanneiden yritysten toimitusjohtajien sekä vastuullisuusasiantuntijoiden tiedot ja näkemykset yritysten yhteiskuntavastuutavoiteista, -käytännöistä ja -haasteista erovat toisistaan.

Hinta: 750 € + alv, FIBSin jäsenille 400 € + alv - Tilaa raportti

Tutkimustiivistelmät - Keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset yrityksille

FIBSin yritysvastuututkimuksen suomen- ja englanninkielisistä tiivistelmistä löydät lyhyesti tietoa kunkin vuoden avaintuloksista koostetusti kaikilta toimialoilta, FIBSin johtopäätökset sekä suositukset yrityksille. Voit ladata tiivistelmät käyttöösi maksutta alla olevien linkkien kautta.

2017   2016 2015 2014 2013  
                   
17_tut.png   tutkimuskansi.png
 
  Tutkimus 15    Tutkimus 14      Tutkimus 13    
Suomeksi   Suomeksi   Suomeksi   Suomeksi   Suomeksi  
 In English   In English   In English In English   In English  

 

FIBSin yritysvastuututkimusten lehdistötiedotteet

Toimitusjohtajat painottavat yritysvastuun nopeita hyötyjä (15.8.2017)

Yritykset heränneet – vastuullisuus ei olekaan nopeaa kauppaa vaan menestyksen perusedellytys (9.5.2017)

Businesses wake up - corporate responsibility is not quick trade, but a prerequisite of success (9.5.2017)

Asiakkaat ja sijoittajat vaikuttavat entistä enemmän yritysten vastuullisuuteen (16.3.2016)

Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta (10.3.2015)

Yritykset hyötyvät vastuullisuudesta enemmän kuin uskovatkaan (17.3.2014)

Vastuullisuus yrityksille tärkeää mutta tavoitteet eivät aina heijastu toimintaan (5.3.2013)

 

Anna palautetta tutkimuksestamme

FIBSin yritysvastuututkimus on tehty vuodesta 2013 alkaen, ja se tullaan tekemään myös vuonna 2018. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme myös tutkimuksen osalta, ja siksi toivomme palautetta kaikesta tutkimukseen liittyvästä, tutkimuksen sisällöstä raportteihin. Palautetta voit antaa tämän sivun kautta tai sähköpostitse osoitteella helena.kekki(at)fibsry.fi