Lailliset huomautukset

Nämä Finnish Business & Society ry:n (FIBS) tuottamat www-sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat", eikä yhdistys vastaa sivuilla olevista vanhentuneista tiedoista, eikä anna mitään takuita sivujen virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhdistyksen vastuu sivuista on Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Yhdistys pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia sivujen sisältöön tai rajoittaa niille pääsyä.

Yhdistys ei vastaa sivuilla olevien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä millään tavalla, eikä näillä sivuilla olevia linkkejä pidä tulkita yhdistyksen suositukseksi. Sivuille pääsyä ei voi tulkita minkään sivuilla mahdollisesti esiintyvän tekijänoikeudellisesti suojatun merkin tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi.

Yhdistyksen sivuja saa kopioida omaa, henkilökohtaista käyttöä varten edellyttäen, että kopioissa säilytetään kaikki tekijänoikeutta koskevat käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeet.

Yhdistyksen sivuille voi tehdä linkityksiä muilta verkkosivuilta ilman erillistä lupaa. Sivujemme sisältöä ei kuitenkaan saa sijoittaa toiseen sivustoon niin sanottujen kehysten (frames) sisään, ellei tästä ole tehty sopimusta yhdistyksen kanssa.

FIBSin sivujen sisältöä ja sivuilla julkaistuja blogeja voi kommentoida vapaasti, mutta FIBS on "päätoimittajavastuussa" kommenttien sisällöstä ja pidättää oikeuden moderoida viestejä ja karsia poia laittomat ja netiketin vastaiset kommentit.

Henkilötiedot ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99, 10 §), 30.4.2013

FIBS kunnioittaa jokaisen näillä www-sivuilla käyvän yksityisyyttä ja noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Yhdistys ei kerää henkilötietoja sivuilla kävijöistä, ellei henkilö itse anna henkilötietojaan käyttöömme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käytämme ainoastaan kyseessä olevan palvelun mukaisesti kuten esimerkiksi vastatessamme lisätietopyyntöihin.

Keräämme yleisiä tietoja sivujen käyttäjistä selvittääksemme vierailijoiden määrän, mutta näiden yleisten tietojen perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Lisäksi saatamme käyttää evästeitä (cookies) kehittääksemme sivujen toimivuutta ja analysoidaksemme sivujen käyttöä tarkemmin. Uutiskirjeidemme (jäsen- ja kutsukirjeet) rekisteröintipalvelun kautta keräämme tietoa kirjeiden sekä ja niiden sisältämien yksittäisten teemojen lukijamääristä.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Finnish Business & Society ry (FIBS), Y-tunnus 2041759-1, Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki, fibs(at)fibsry.fi, www.fibsry.fi. Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa D4-verkosto Oy.

2. Rekisterin nimi
FIBSin jäsen- ja asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tarkoituksena on jäsen- ja asiakassuhteiden ylläpito, hoitaminen, kehittäminen, analysointi, tilastointi, FIBSin ja jäsenten välisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen. Tietoja käytetään myös FIBSin tai FIBSin yhteistyökumppaneiden markkinointiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti, jos jäsen tai asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja kerätään kuuden eri verkkosivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta yritysten ja organisaatioiden edustajien ilmoittamina: Palaute-lomake, Rekisteröidy-lomake, Ilmoittaudu-lomake, FIBSin jäsenhakemuslomake, Monimuotoisuusverkoston jäsenhakemuslomake ja FIBSin Järjestötorin liittymislomake.

4. Rekisterin tietosisältö

  • Palaute-lomake. Lomakkeen kautta voi antaa palautetta sekä kysyä FIBSin toiminnasta. Lomake sisältää seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.
  • Rekisteröidy-lomake. Lomakkeen kautta FIBSin jäsenet voivat liittyä FIBSin jäsenkirjeen postituslistalle sekä saada käyttäjätunnukset verkkosivujen vain jäsenille suunnattuja palveluita varten. Lomake sisältää seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, titteli, organisaatio ja sähköpostiosoite
  • Ilmoittaudu-lomake. FIBSin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan tilaisuuskohtaisten sähköisten lomakkeiden kautta. Lomake sisältää seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, titteli, organisaatio ja sähköpostiosoite. Lomakkeen Lisätietoja-kentän kautta henkilöt voivat halutessaan kertoa esim. ruoka-allergioistaan sekä esittää kysymyksiä järjestäjille.
  • FIBSin jäsenhakemuslomake. Lomakkeen kautta yritykset ja yhdistykset voivat liittyä FIBSin jäseneksi. Lomake sisältää seuraavat henkilötiedot: yhteisyhenkilöiden etunimi, sukunimi, titteli ja sähköpostiosoite.
  • Monimuotoisuusverkoston jäsenhakulomake. Lomakkeen kautta yritykset ja muut organisaatiot voivat liittyä monimuotoisuusverkoston jäseneksi. Lomake sisältää seuraavat henkilöstiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, titteli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Liity FIBSin Järjestötorille -lomake. Lomakkeen kautta järjestöt voivat liittyä FIBSin Järjestötori-palveluun. Lomake sisältää seuraavat henkilötiedot: yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Lomakkeilla ilmoitetut tiedot toimitetaan sähköisesti FIBSin toimistolle. Lomakkeella ilmoitettuja tietoja käytetään ainoastaan lomakkeella mainittuihin toimintoihin.

5. Tietojen luovutukset
Yhdistys ei myy sivujen kautta saamiaan henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, mutta lomakkeilla annettuja yhteystietoja voidaan luovuttaa FIBSin kotimaisten yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mikäli kyseessä on tietojen jakamista edellyttävä yhteistyöhanke, ja tästä on erikseen sovittu kirjallisen sopimuksen kautta. Yhteistyökumppani ei saa luovuttaa tietoja edelleen muille toimijoille, eikä säilyttää tietoja muuta kuin sovittua käyttötarkoitusta varten. FIBSin ja monimuotoisuusverkoston organisaatiojäsenten nimet julkaistaan FIBSin verkkosivuilla. FIBSin Järjestötorille liittyneiden järjestöjen nimet sekä yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot julkaistaan FIBSin verkkosivuilla.

6. Tietojen poistaminen
Tietoja poistetaan jäsenten ja asiakkaiden vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

7. Rekisterin suojaukset
Lomakkeet toimitetaan sähköpostitse FIBSin toimistolle. Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot saattavat fyysisesti sijaita ulkopuolisten yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden palvelimilla tai laitteilla, josta niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Lomakerekisterit sijaitsevat FIBSin sähköisessä tietokannassa palomuurin takana ja ne on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjeman avulla. Rekistereiden tietoja pääsevät käyttämään suojattujen tunnusten kautta vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

8. Manuaalinen aineisto
FIBSin jäsenten jäsenhakemuslomakkeista ylläpidetään manuaalista arkistoa FIBSin toimistossa säilytettävissä mapeissa. Ilmoittaudu-lomakkeiden kautta ilmoitetuista henkilötiedoista julkaistaan tilaisuuksissa jaossa olevissa osallistujaluetteloissa henkilöiden etunimi, sukunimi, titteli ja organisaatio.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Yritysvastuuverkosto FIBS, Korkeavuorenkatu 30 A, 00130 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, titteli, organisaatio, postiosoite ja sähköpostiosoite. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.