Lailliset huomautukset

Nämä Finnish Business & Society ry:n (FIBS) tuottamat www-sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat", eikä yhdistys vastaa sivuilla olevista vanhentuneista tiedoista, eikä anna mitään takuita sivujen virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Yhdistyksen vastuu sivuista on Suomen lain pakottavien säännösten mukainen. Yhdistys pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia sivujen sisältöön tai rajoittaa niille pääsyä.

Yhdistys ei vastaa sivuilla olevien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä millään tavalla, eikä näillä sivuilla olevia linkkejä pidä tulkita yhdistyksen suositukseksi. Sivuille pääsyä ei voi tulkita minkään sivuilla mahdollisesti esiintyvän tekijänoikeudellisesti suojatun merkin tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi.

Yhdistyksen sivuja saa kopioida omaa, henkilökohtaista käyttöä varten edellyttäen, että kopioissa säilytetään kaikki tekijänoikeutta koskevat käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeet.

Yhdistyksen sivuille voi tehdä linkityksiä muilta verkkosivuilta ilman erillistä lupaa. Sivujemme sisältöä ei kuitenkaan saa sijoittaa toiseen sivustoon niin sanottujen kehysten (frames) sisään, ellei tästä ole tehty sopimusta yhdistyksen kanssa.

FIBSin sivujen sisältöä ja sivuilla julkaistuja blogeja voi kommentoida vapaasti, mutta FIBS on "päätoimittajavastuussa" kommenttien sisällöstä ja pidättää oikeuden moderoida viestejä ja karsia poia laittomat ja netiketin vastaiset kommentit.

Henkilötiedot ja rekisteriseloste

FIBS kunnioittaa jokaisen näillä www-sivuilla käyvän yksityisyyttä ja noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä. Yhdistys ei kerää henkilötietoja sivuilla kävijöistä, ellei henkilö itse anna henkilötietojaan käyttöömme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käytämme ainoastaan kyseessä olevan palvelun mukaisesti kuten esimerkiksi vastatessamme lisätietopyyntöihin.

Keräämme yleisiä tietoja sivujen käyttäjistä selvittääksemme vierailijoiden määrän, mutta näiden yleisten tietojen perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Lisäksi saatamme käyttää evästeitä (cookies) kehittääksemme sivujen toimivuutta ja analysoidaksemme sivujen käyttöä tarkemmin. Uutiskirjeidemme (jäsen- ja kutsukirjeet) rekisteröintipalvelun kautta keräämme tietoa kirjeiden sekä ja niiden sisältämien yksittäisten teemojen lukijamääristä.

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

FIBS (Finnish Business & Society ry)
Unioninkatu 11
Puh. 044 367 3632
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.fibsry.fi

2. Yhteyshenkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö:
Mikko Routti

Tietosuojavastaava:
Miira Kokkonen
Puh. 044 367 3632
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.fibsry.fi

3. Rekisterin nimi

FIBSin jäsen- käyttäjä-, ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
 
Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, jäsenkyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, tilaisuuksien, markkinoinnin ja muiden jäsenyyden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 
 
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä jäsenviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, FIBSin tapahtumaan osallistuneet, tai markkinointiluvan antaneet.
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

a) rekisterinpitäjän jäsenenä olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän ylläpitämän FIBS-palvelukokonaisuuden tai sen lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjätunnus ja salasana.
 
d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot FIBSiin, sekä yhteydenotot muihin FIBSin työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
 
d) rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, allergiatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, jäsenhallinta- ja jäsenpalvelujärjestelmien tiedot, yhteistyökumppanit, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa FIBSin sisällä ja muiden FIBSin sidosryhmien välillä, mikäli henkilö on siihen itse antanut luvan.  
 
FIBS voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso voidaan auditoida toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
 
9. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
 
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.