Miksi liittyisimme?

HKA 0442

FIBS on yrityksille ja kaikille muillekin organisaatioille ainutlaatuinen mahdollisuus pysyä ajan tasalla taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuualan teemoista, kuulla uusimmista vastuullisista ratkaisuista, käytännöistä ja tutkimuksista, rakentaa yhteistyö- ja asiakasverkostoja - ja olla mukana edistämässä parempaa liiketoimintaa.

Alta löydät muutamia esimerkkejä siitä, miten eri jäsenryhmämme hyötyvät palveluistamme, tarkempia tietoja kaikista jäsenpalveluistamme löydät Palvelut-osiosta. Voit myös kutsua meidät vieraaksenne kertomaan mitä FIBS voisi tarjota juuri teidän organisaatiollenne, ota yhteyttä: Helena Kekki, p. 050 3451 966, helena.kekki(at)fibsry.fi

Suuret edelläkävijäyritykset


 • Osaamista syventävä koulutus ja valmennus alan johtavien asiantuntijoiden johdolla: FIBSin eri vastuullisuusteemoihin keskittyviin käytännönläheisiin koulutusohjelmiin sisältyy mm. pienryhmäkeskusteluita, tiimi- ja viestintätyöpajoja, inspiroivia yritysesimerkkejä, puhujavieraita ja kenttäretkiä. Osallistujat saavat käyttöönsä FIBSin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kuten WBCSD:n kehittämät uusimmat toimintamallit ja työkalut, sekä mahdollisuuden kuulla muiden yritysten käytännön ratkaisuista suoraan eri toimialojen ja liiketoimintojen asiantuntijoilta. 
 • Ajankohtaista tietoa muiden yritysten ja toimijoiden vastuullisuusratkaisuista Suomessa ja muualla maailmassa: FIBS seuraa jäsenten puolesta kymmeniä alan uutisportaaleja, somekanavia ja muita tietolähteitä, ja kokoaa keskeisimmät ja kiinnostavimmat jutut kerran kuukaudessa ilmestyviin jäsenkirjeisiin: ajankohtaista taustatietoa, uusimmat tutkimukset ja uutiset kaikilta toimialoilta sekä tietoa tulevista tilaisuuksista ja tapahtumista Suomessa ja muualla maailmassa.

Kansainvälisten yritysten Suomen tytäryhtiöt


 • Vastuullisuustoiminnan lokalisointi ja maineenrakennus: Tietoa mm. kotimaisista toimialakohtaisista eettisistä ohjeistoista sekä siitä kuinka rakentaa mainetta hyvänä yrityskansalaisena Suomessa jaetaan niin FIBSin seminaareissa, työpajoissa kuin jäsenkirjeissäkin. Vastaavasti FIBSin kansainvälisten yritysten tytäryhtiöt voivat hyödyntää FIBSin tilaisuuksia ja viestintäkanavia oman markkinointiviestintänsä ja maineenrakennuksen tukena.
 • Tietoa alan lainsäädännöstä ja tulevista uudistuksista ja kehittämishankkeista Suomessa ja EU:ssa: FIBS on mukana erilaisissa alan työ- ja ohjausryhmissä ja tekee aktiivista yhteistyötä mm. CSR Europen kanssa, minkä ansiosta jäsenemme voivat saada ensikäden tietoa valmisteilla olevista säädöksistä sekä erilaisista yritysvastuualan hankkeista.

PK-yritykset


 • Tukea ja ideoita vastuullisuustoiminnan käynnistämiseksi ja edelleen kehittämiseksi: FIBSin tilaisuuksissa kuullaan esimerkkejä myös pienten ja keskisuurten yritysten käytännöistä tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, toiminnan itsearvioimiseksi sekä sidosryhmäyhteistyön kehittämiseksi. Tilaisuudet tarjoavat PK-yrityksille myös mahdollisuuden löytää hyviä potentiaalisia benchmarking-kohteita, joiden kanssa voi jatkaa keskustelua ja sparrailua pidemmälläkin aikavälillä.
 • Sisäinen koulutus, viestintä ja maineenrakennus: Kaikki jäsenorganisaatioidemme työntekijät voivat osallistua FIBSin tilaisuuksiin, tilata jäsenkirjeen ja hyödyntää muita palveluitamme. Tämä on erityisesti pienille yrityksille merkittävä lisäresurssi henkilöstön koulutusta ajatellen ja helpottaa myös sisäistä viestintää yritysvastuukysymysten osalta. FIBS-jäsenyys on myös mm. liikkeenjohdon konsulteille mahdollisuus rakentaa mainetta oman toimialansa vastuullisuuteen panostavana edelläkävijänä ja yritysvastuualan asiantuntijana.

Elinkeinoelämän toimialajärjestöt


 • Jäsenpalveluiden kehittäminen: FIBSin seminaarien, työpajojen sekä uutis- ja tietopalveluiden kautta toimialajärjestöt saavat helposti ja kattavasti tietoa yritysvastuun trendeistä ja uusimmista työkaluista sekä eri toimialojen yritysten uusimmista käytännöistä, joita voi hyödyntää mm. toimialakohtaisten eettisten ohjeistojen kehittämistyön tukena.
 • Verkostoituminen ja profiloituminen: FIBS on toimialajärjestöille mahdollisuus laajentaa verkostojaan niin yritysten kuin muidenkin toimijoiden yhteiskuntavastuuasiantuntijoiden ja päättäjien osalta, sekä keino profiloitua vastuullisen liiketoiminnan edistäjinä omaan jäsenistöönsä ja muihin sidosryhmiinsä päin.

Kansalaisjärjestöt ja yhdistykset


 • Yhteistyö- ja kumppaniverkoston laajentaminen: FIBSin kautta järjestöalan toimijat löytävät parhaiten yritykset ja muut toimijat, jotka ovat aidosti kiinnostuneita yhteiskuntavastuukysymyksistä, ja jotka etsivät aktiivisesti uusia tapoja toteuttaa vastuullisuutta käytännön toiminnan kautta. FIBSin jäsenkirjeen kautta tieto järjestöjen yrityksille suunnatuista kampanjoista ja yhteistyöhankkeista välittyy kohdennetusti mm. yritysvastuusta ja sidosryhmätyöstä vastaaville.
 • Oman toiminnan kehittäminen: FIBSin tilaisuudet ovat järjestötoimijoille näköalapaikka yritysten ajankohtaisiin ja tuleviin yhteiskuntavastuuhankkeisiin, minkä lisäksi tilaisuudet tarjoavat myös järjestöille mahdollisuuden oppia uusia käytäntöjä ja toimintatapoja niin yrityksiltä kuin muiltakin organisaatioilta.

Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset


 • Yritysverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen: FIBS on yliopistoille, korkeakouluille, ammattikorkeakouluille sekä muille tutkimusyhteisöille helppo tapa rakentaa ja ylläpitää yhteiskuntasuhdeverkostojaan erityisesti yrityksiin päin, viestiä yrityksille suunnatuista koulutusohjelmista sekä pitää yritykset ajantasalla uusimmista tulevista alan tutkimushankkeista.
 • Ajankohtaista tietoa ja uusia tutkimuskohteita: FIBSin jäsenkirjeistä ja tilaisuuksista tutkijat saavat ajankohtaista tietoa yritysten ja muiden organisatioiden käytännön toiminnasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista ja voivat löytää uusia potentiaalisia tutkimuskohteita. FIBS tekee oppilaitosten kanssa myös opetukseen liittyvää yhteistyötä tarjoamalla yritysvastuualan opiskelijoille harjoitustöitä, joiden myötä opiskelijat voivat sekä tuottaa FIBSin jäseniä hyödyttävää uutta tietoa sekä saada käytännönläheisen yritysnäkökulman opiskeluun.