Edelläkävijöiden yritysvastuuverkosto

HKA 0682 kopio

FIBS on yritysvastuun asiantuntijaverkosto, jossa on mukana jo yli 300 alan edelläkävijää: yritysten lisäksi kansalaisjärjestöjä, oppilaitoksia, julkisen sektorin toimijoita sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Jäseniämme yhdistää halu kehittää liiketoimintaa entistä vastuulliseempaan, kestävämpään ja kannattavampaan suuntaan, oppia uutta ja verkostoitua muiden yritysvastuuseen panostavien toimijoiden kanssa.

FIBS-verkoston kautta voit kehittää toimintaanne yhdessä muiden yritysten ja organisaatioiden huippuosaajien kanssa, ja samalla rakentaa mainetta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti toimivana yrityksenä.