Kotimaiset yhteistyöhankkeet

_DSC0578_kopio.jpg


FIBS tekee yhteistyötä jäsentensä lisäksi monien eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Olemme myös mukana kaikissa keskeisissä yhteiskuntavastuualan virallisissa ja epävirallisissa verkostoissa sekä työ- ja ohjausryhmissä, ohessa niistä keskeisimmät.

Lisätietoja yhteistyöhankkeistamme: Mikko Routti, p. 040 527 4575, mikko.routti(at)fibsry.fi

 

Baltic Sea Action Group BSAG

FIBS teki oman BSAG-sitoumuksensa vuonna 2012 Itämeren elvyttämiseksi. Sitoumuksen myötä FIBS viestii BSAG:n hankkeista ja pyrkii innostamaan yrityksiä ja muita organisaatioita tekemään oman Itämeri-sitoumuksensa ja osallistumaan koko Suomen kannalta olennaisen merialueen suojeluun. Lue lisää

Biodiversiteetti ja rakentaminen -työryhmä

Rakennusteollisuus RT:n vetämässä työryhmässä keskustellaan luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja ylläpitämistä rakennusalan toimijoiden näkökulmasta.

Business & Biodiversity -yhteistyöryhmä

Ympäristöministeriön perustaman yhteistyöryhmä pohjautuu tavoitteeseen pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. FIBS on toiminut verkoston toiminnan toteuttajana perustamisvuodesta 2013 alkaen.

Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto (YNE)

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on osa yliopiston strategiaa vuosille 2013-2016. YNE:n tehtävänä on kehittää vuorovaikutustoimintaa. FIBS on yksi neuvoston jäsenistä.

Kestävän kehityksen sitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia. FIBS on tehnyt oman sitoumuksensa ja pyrkii sen puitteissa innostamaan myös jäseniään ja kumppaneitaan liittymään sitoumushankkeeseen mukaan.  Lue lisää

Luonnon monimuotoisuuden työryhmä

Ympristöministeriön seurantaryhmässä on edustettuna 10 ministeriön lisäksi laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Lue lisää

Pyöreä pöytä ihmisoikeuksista

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön järjestämissä pyöreän pöydän keskusteluissa on mukana mm. elinkeinoelämän järjestöjä.

Työelämä 2020 -hanke

Työelämä 2020 -hankkeen tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. FIBS on yksi hankkeen toimijoista. Lue lisää

Vaihtoehtoisen työllistämisen hanke (VAHTI)

Vamlaksen hankkeen päätavoitteena on luoda Vahti-palvelu, joka vahvistaa yhdenvertaisuutta työnhaussa ja työllisyyspalveluissa. FIBS on hankkeen asiantuntijakumppani.  Lue lisää

Valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunta

Valtioneuvoston asettaman toimikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulevina vuosina tulee olemaan osallistuminen uuden YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ja sen tavoitteiden kansallisen toimeenpanon seurantaan ja arviointiin. FIBS on yksi neuvoston varajäsenistä. Lue lisää

Vihreät valinnat -hankintaverkosto

Ympäristömerkinnän hankintaverkoston tausta-ajatuksena on, että ammattiostajat toimivat suunnannäyttäjinä kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankintaverkoston jäsenet jakavat yhteisen vision kestävästä yhteiskunnasta, jotta tulevaisuudessa on yhtä hyvät edellytykset elää kuin tänäkin päivänä. Lue lisää

Yritys- ja yhteiskuntavastuualan neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämän neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Neuvottelukunta toimii myös valtioneuvoston yhteiskunta- ja yritysvastuun periaatepäätöksen mukaisen toimintaohjelman ohjausryhmänä. FIBS on neuvottelukunnan asiantuntijajäsen. Lue lisää

 

Päättyneet hankkeet

Hyvä yhteiskunta Master Class - Helsingin yliopiston ja LähiTapiolan Master Class -kurssi hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta vastuullisuuden ja jaetun arvon teemojen näkökulmista. FIBS on yksi kurssin asiantuntijamentoreista.

RATKO-kehitysprojekti / Kaikille sopiva työ ja työyhteisö - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön "Ratkaisu erityistä tukea tarvitsevan työnhakijan ja työtehtävän kohtaamisen" -kehitysprojekti vuosille 2012-15. FIBS kuuluu hankkeen ohjausryhmään. FIBSin monimuotoisuuden johtamisen asiantuntija Aulikki Sippola on mukana Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön "Kaikille sopiva työ ja työyhteisö" -projektissa. Projektissa tutkitaan RATKO-mallin toimivuutta erilaisissa organisaatioissa ja kehitetään mallia edelleen.

Reilu rekrytointi -hanke - Vammaisfoorumin järjestöjen suunnitteilla oleva hanke, jonka tavoitteena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työnsaantimahdollisuuksien parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. FIBS kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

SFS:n ISO 26000 PK-yritysprojekti - Suomen Standardisoimisliitto SFS:n ISO 26000 -projektin tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin ISO 26000 -yhteiskuntavastuustandardi soveltuu työkaluksi PK-organisaatioille yhteiskuntavastuutoiminnan kehittämiseen sekä ja koota tietoa standardin käyttöönotosta. FIBS on mukana projektin toteutuksessa.

Sitran Kestävä talous -foorumi - FIBS on yksi Sitran poikkiyhteiskunnallisen Kestävä talous -foorumin jäsenistä. Foorumin tavoitteena on tarkastella kestävää taloutta eri näkökulmista sekä suunnitella kestävän talouden koulutushankkeita yhteiskunnallisille päättäjille.

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen - Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen (TASURI) -hanke (Gender Equality in Top Management - Changing Practices in Economic Decision-Making) tukee toimenpiteillään hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 toteuttamista. FIBS kuuluu hankkeen johto-/ohjausryhmään.

TNS Gallupin Maine ja vastuullisuus -palkinto - TNS Gallupin vuosittaisen yritysten mainetta ja vastuullisuutta mittaavan kuluttajatutkimuksen yhteydessä palkitaan vastuullisuuskuvaansa menestyksekkäästi edistäneet yritykset. FIBS on yksi palkintoraadin jäsenistä.

VATES-säätiön Työmarkkinaviestintä-projekti - Projektin aikana jaetaan työnantajille tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työssä pysymisen ja työhön pääsyn tukikeinoista sekä vammaisjärjestöjen asiantuntija­palveluista. FIBS kuuluu projektin ohjausryhmään.

WINCSR - Yritysvastuutiedon hyödyntäminen ja soveltaminen ennakoivassa päätöksenteossa - Toukokuussa 2010 käynnistetty yritysvastuutiedon tutkimushanke, jossa tarkastellaan yritysvastuutiedon hankkimista, hyödyntämistä ja soveltamista yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä osana päätöksentekoa. FIBS kuuluu hankkeen ohjausryhmään.