Kansainvälinen yhteistyö

HKA 4012 kopio 

FIBS tekee aktiivista yhteistyötä yritysvastuualan kansainvälisten verkostojen kanssa ja on mukana myös erilaisissa teemakohtaisissa hankkeissa. Näiden kautta FIBS viestii jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa vastuullisista ja kestävän kehityksen mukaisista tuotteista, palveluista ja hankkeista sekä välittää tietoa myös Suomen virallisista yritysvastuuseen liittyvistä aloitteista.   

 

FIBSin kansainväliset yritysvastuualan yhteistyöverkostot

CSR Europe  

CSR Europe on vuonna 1995 perustettu Euroopan johtava yritysvastuuverkosto, jonka jäsenenä on sekä suuria kansaivälisiä yrityksiä että eri maiden vastuullisuusverkostoja. FIBS osallistuu verkoston valtiollisten yhteistyöorganisaatioiden kokouksiin, kerää tietoa alan parhaista käytännöistä muissa Euroopan maissa ja välittää tietoa Suomen ja suomalaisyritysten vastuullisuuskäytännöistä muille verkoston jäsenille. CSR Europen jäsenyyden ansiosta FIBSin jäsenet saavat ensikäden tietoa Euroopan tason vastuullisuushankkeista sekä mahdollisuuden vaikuttaa alan linjauksiin. Lue lisää 

     
     
Global_network_new_logo_final.jpg  

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) on vuonna 1992 perustettu yritysvastuuverkosto, jonka puitteissa maailman suurimpien yritysten toimitusjohtajat pyrkivät edistämään kestävää ja vastuullista liiketoimintaa. FIBS hyväksyttiin verkoston yhteistyöjäseneksi (Partner Organization) ensimmäisenä suomalaisena yhteisönä vuonna 2014. Lue lisää

 

FIBSin teemakohtaiset kansainväliset yhteistyöverkostot

European Hub on Business and Human Rights

European Hub on Business & Human Rights on 10 EU-maan yritysvastuuverkoston - FIBS mukaan luettuna - muodostama verkosto, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä, oppia muilta yrityksiltä ja asiantuntijoilta sekä etsiä uusia ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Hubissa keskitytään erityisesti ihmisoikeuskysymysten intergoimiseen osaksi yritysten prosesseja.

Convention of Biological Diversity Global Platform on Business and Biodiversity

Luonnon monimuotoisuuden kansainvälinen sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992 YK:n Rion kokouksessa. Sen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä liiketoiminnan kannalta. FIBSin luonnon monimuotoisuuteen liittyvä toiminta esitellään sivustolla Suomen kansallisena biodiversiteettihankkeena. Lue lisää

 The EU Business @ Biodiversity Platform: Phase 2

Yritysten biodiversiteettikysymyksiin keskittyvä keskustelufoorumi, jonka puitteissa mm. kehitetään työkaluja yritysten biodiversiteettitoiminnan edistämiseksi sekä esitellään eri EU-maiden biodiversiteettialoitteita sekä yritysten parhaita käytäntöjä. FIBS liittyi hankkeeseen syksyllä 2014. Lue lisää

European Diversity Charter -verkosto

FIBSin Monimuotoisuusverkosto (Diversity Charter Finland) on osa euroopanlaajuista monimuotoisuusverkostoa, johon kuuluu FIBSin lisäksi 14 muun EU-maan henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamiseen keskittynyttä verkostoa. EU-komissio järjestää vuosittain verkostojen yhteistapaamisia, joissa vaihdetaan tietoa eri maiden sekä yritysten parhaista käytännöistä. Lue lisää