Suomen yritysvastuun pioneeri

Tapahtuma 2005

FIBSin (alk. Finnish Business & Society - Yritykset työelämän uudistajina) perustivat 24.3.2000 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes ja seitsemän yritystä edistämään suomalaisten työyhteisöjen hyvinvointia, terveyttä, kaikille avoimia työmarkkinoita ja kestävää kehitystä.

FIBS on ollut alusta alkaen avoin kaikille yrityksille, jotka toiminnallaan pyrkivät edistämään yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. FIBS on myös tehnyt perustamisvuodestaan alkaen tiivistä yhteistyötä CSR Europen ja muiden kansainvälisten yritysvastuualan verkostojen kanssa.

Rekisteröity yhdistys FIBS on ollut vuodesta 2002 lähtien. Yhdistyksen tavoitteeksi määriteltiin yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen sekä aiheesta kansallisesti käytävän keskustelun lisääminen. Stakesin rooli FIBSin toiminnan kehittäjänä päättyi vuonna 2006, ja vuodesta 2007 alkaen FIBS on kuulunut aluksi kauppa- ja teollisuusministeriön ja sittemmin työ- ja elinkeinoministeriön avustustoiminnan piiriin.

Lue lisää FIBSin historista verkoston 10-vuotispäivänä julkaistusta artikkelista.

​​

Tapahtuma 2000

 
 

Tapahtuma 2 2

Nayttokuva_2016-04-18_kello_8.44.56.png

 

Vanha logo

 FIBSin logo 2001-2006

      FiBS rgb

FIBSin logo 2006-2013

FIBSin ensimmäiseen vuosipäivään mennessä verkostoon olivat liittyneet perustajajäsenet mukaan luettuina BDM Oy, EPPA Finland Oy, Helsingin Osuuskauppa HOK, Inex Partners Oy, Janssen-Cilag Oy, Kesko Oyj, KPMG Wideri Oy, Lohja Rudus Oy, Novetos Oy, Sampo Oyj, Sonera Oyj, Stakes, Tuulikki Juusela Oy ja UPM Kymmene Oyj. Tapahtumia FIBS on järjestänyt ensimmäisestä toimintavuodestaan alkaen.